Sökning: "Polisutbildningen"

Visar resultat 1 - 5 av 562 uppsatser innehållade ordet Polisutbildningen.

 1. 1. Kön och den svårförklarade ohälsan : Betydelsen av kön, emotionell stabilitet och kondition försvenska polisstudenters stressrelaterade hälsobesvär - en longitudinell studie om möjliga interaktionseffekter av kön

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Nyström; [2021]
  Nyckelord :emotionell stabilitet; kondition; kön; ohälsa; polisstudenter; stress; stressrelaterade hälsobesvär;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är ett stort problem som bland annat bidrar till många sjukskrivningar. Det är därför angeläget att bättre förstå vilka faktorer som motverkar skadlig stress. Två viktiga skyddsfaktorer är emotionell stabilitet och kondition. LÄS MER

 2. 2. ”Jag var inte beredd på att det skulle vara så” : En kvalitativ intervjustudie om polisstudenters tankar kring att avsluta polisutbildningen i förtid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amanda Ahlstrand; Henrik Hult; [2020]
  Nyckelord :Avbrutna studier; grupptillhörighet; identitet; motivation; polisstudenter; rollkonflikt;

  Sammanfattning : I början av år 2020 var ca en fjärdedel av platserna på polisutbildningen i Sverige vakanta. Förutom att det har varit svårt att fylla utbildningsplatserna med lämpliga sökande, förekommer det avhopp från utbildningen. Det finns få svenska studier som undersöker varför polisstudenter hoppar av utbildningen. LÄS MER

 3. 3. Inställning till betydelsen av empati i relation till polisyrket bland polisstuderande och verksamma poliser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Engström; Emma Lampa; [2020]
  Nyckelord :Empati; poliser; polisstudenter; JSPE-S;

  Sammanfattning : Empatisk förmåga är viktig i yrken där möten med andra människor utgör en stor del av arbetet, såsom vårdgivande yrken och polisyrket. Tidigare studier kring vårdyrken har dock visat att inställningen till betydelsen av empati i yrkesrelaterade situationer kan sjunka med utbildning eller erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Mellan yrkes- och bildningsideal : Att vara lärare på polisutbildningen

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Hampus Hörberg; [2020]
  Nyckelord :Police education; teachers; academic drift; institutional logics; inhabitant institutions;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how teachers with different educational and subject backgrounds co-exist within the same framework of the same education. Previous research suggests that this teacher composition should lead to conflict. But it does not provide any explanations as to how these conflicts are expressed or managed. LÄS MER

 5. 5. "Det är viktigt att man är en individ i gruppen" : En studie om polisstudenters undervisning inom etiskt förhållningssätt i relation till en komplex kommande yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Josefine Hansson; Linda Shishani; [2020]
  Nyckelord :närbyråkrat; etik; organisationsidentitet; polisutbildning; preprofession; tystnadskultur; profession;

  Sammanfattning : Idag råder det en politisk debatt om huruvida polisutbildningen ska akademiseras eller avakademiseras. Polisutbildningen är starkt kopplat till polisyrket som en preprofession och strävar efter att erhålla en professionell autonomi. LÄS MER