Sökning: "Political Ecology"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden Political Ecology.

 1. 1. Utvecklingen av skogsvård och skogsvårdslagen under Huggarepoken (1850–1950)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Anna Halldén; Linnéa Hemmingsson; [2018]
  Nyckelord :skogsodling; föryngring; skogshistoria; Skogsvårdsstyrelsen;

  Sammanfattning : Under 1800-talet avverkades stora mängder virke i de svenska skogarna och mot slutet av århundradet spreds en oro för virkesbrist i landet. Detta ledde till att den första Skogsvårdslagen togs fram 1903. Lagen innehöll framförallt krav på att återbeskoga mark efter avverkning. LÄS MER

 2. 2. ”Det ska löna sig att vara miljövänlig och kosta med miljöförstöring.”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Anton Fjelkman; [2018]
  Nyckelord :Centerpartiet; Europaparlamentet; miljö- och energipolitik; utsläppsmål; hållbar utveckling; Europastudier; EU; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years there has been a major change in environmental policy areas, especially when the EU has invested substantial resources in the environmental as well the energy sector. This paper analyzes one of the actors, Fredrick Federley and The Swedish Center Party, who worked on the issue between 2014-2018. LÄS MER

 3. 3. Forest Management Decentralisation in a REDD+ World : A Case Study of a REDD+ Pilot Project in the Kolo Hills Forests, Kondoa District, Tanzania

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Liesa Nieskens; [2018]
  Nyckelord :REDD ; Participatory Forest Management; Political Ecology; Access Qualifications; Carbon Offset;

  Sammanfattning : Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradatin (REDD+) is a market-based approachto address tropical deforestation as a key driver of anthropogenic climate change. In Tanzania, participatory forest management (PFM) was used as a vehicle for the institutionalisation of REDD+and implementation of pilot initiatives. LÄS MER

 4. 4. Identifying Synergies and Trade-offs between the Grand Ethiopian Renaissance Dam and the Sustainable Development Goals

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sandra Thengius; Olivia Preston; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development Goals; Hydroelectric power; Grand Ethiopian Renaissance dam; Synergies; Trade-offs; Globala Målen; Vattenkraft; Renässansdammen; Synergier; Målkonflikter;

  Sammanfattning : The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) is a large hydropower project currently under construction in Ethiopia. Supposedly it will benefit the people of Ethiopia through an increased access to electricity, but it is also associated with complex political relations between Ethiopia and the neighbouring countries Egypt and Sudan. LÄS MER

 5. 5. Political Ecology of Tin Mining A Discourse Analysis of the Human-Environment Relation in the Study of Illegal Tin Mining on Bangka Island

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Tiara Elgifienda; [2018]
  Nyckelord :Illegal mining; Tin; Bangka; Political Ecology; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bangka Island has been known as the most important tin producer in the world. Tin has developed the economy of the local people and even Indonesia in general. Unfortunately, mining is not only operated by corporations, but also by local people without proper procedures, resulting in a ruined landscape and ecosystem. LÄS MER