Sökning: "Political Orientation"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Political Orientation.

 1. 1. Hunger och klasskamp : Västervik 1917

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emil Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Strejk; revolution; arbetarklass; rösträtt; arbetsgivare; Västerviksdemonstrationerna; fackförening; syndikalism; VFS; LS; Socialdemokraterna; lokalhistoria; hungerrörelsen; Metall; GS-facket; Vänsterpartiet; Livsmedelsarbetareförbundet; S-kvinnor; hungerrörelsen; lockout; blockad; demokrati; rösträtt;

  Sammanfattning : The protests and strikes in Västervik 1917 have been considered to be the start of the hunger movement in Sweden. The events have been called the Swedish revolution. LÄS MER

 2. 2. Med vision om att leda framtida innovation - En idéanalys av Nationella Agendan för Internet of Things

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Ramshage; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Vinnova; Platsmarknadsföring; innovation; styrmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to show how the Vinnova financed pilot project Internet of Things (IoT) can be regarded as an expression of the marketing of places as a management of control measure. The so-called Place marketing is a theory referring to the development of brands and identities in geographic regions as an instrument for political orientation as well as a transitional process. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Behaviour through Nudging? : An Experimental Study on Nudging, Climate Change Denial and Political Orientation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Lundström; [2019]
  Nyckelord :Nudging; Climate Change Denial; Political Orientation; Sustainable Consumption Behaviour;

  Sammanfattning : Can nudging promote sustainable consumption behaviour? This study investigates if nudging promotes more environmentally-friendly purchases when applying either a default option or adding a product to elicit the attraction effect in a consumption situation of electronic products. The study further investigates sustainable consumption behaviour by looking at political orientation and the degree of climate change denial. LÄS MER

 4. 4. Race and Religion : The Construction of Race in a Pro-Nazi Christian Association in Interwar Sweden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Gustaf Forsell; [2019]
  Nyckelord :Sweden; interwar period; pro-Nazism; race; Christianity; liberal theology; völkisch ideology; Sveriges Religiösa Reformförbund;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to scrutinize how Sveriges Religiösa Reformförbund (Swedish Association of Religious Reform), a pro-Nazi Christian association in interwar Sweden, constructed the concept of race during the years 1929–1940. Using hermeneutic content analysis and a theoretical approach based on “biopolitics” and “political theology,” I examine the construction during three identified periods: 1929–1933, 1934–1937, 1938–1940. LÄS MER

 5. 5. Intersektionella maktrelationer inom etablerad och alternativ media : En jämförande innehållsanalys på nyheter om sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erik Lundh; [2019]
  Nyckelord :Me too; Intersectionality; agenda-setting theory; news media; Me too; Intersektionalitet; agendasättande journalistik; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Efter uppkomsten av hashtaggen #metoo blev sexuella övergrepp och trakasserier ett starkt diskuterat ämne i Sverige och flertalet personer blev uthängda i media efter anklagelser om sexualbrott. Med en rådande oro om hur informationspåverkan kan vara negativ påstod flera forskare att media agerat rättegång genom att de hängts ut utan att ges chansen att försvara sig själva. LÄS MER