Sökning: "Political communication"

Visar resultat 1 - 5 av 829 uppsatser innehållade orden Political communication.

 1. 1. Streaming – en rättslig gråzon? - En utredning av slutanvändarens ansvar vid streaming och bevisanskaffningsmedlet informationsföreläggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Wärnerup; [2021]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; streaming; informationsföreläggande; fildelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay investigates copyright infringement caused by streaming. The research is conducted with a legal dogmatic method and a European legal method. LÄS MER

 2. 2. Cookies, cookies everywhere! : A qualitative interview study about how internet users interact with cookie consent notices

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Niklas Hofstad; Anton Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Cookie; Consent; GDPR; Informed; Personal data; Privacy;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine what reasons internet users have for accepting, declining, or adjusting cookie settings. The study’s research question is: what reasons do Internet users have for accepting, declining, or adjusting cookie settings? To answer the research question, we constructed three research support questions: 1) how do internet users access the internet?, 2) What are internet users’ perspectives on privacy on the internet?, 3) How do internet users interact with cookie consent notices? The study’s theoretical framework consists of informed consent, contextual integrity, nudging, and political economy. LÄS MER

 3. 3. "Syns du inte, finns du inte" : En kvalitativ studie om hur hälso- och sjukvårdskuratorer upplever sin yrkesroll i samverkan med andra professioner inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :hospital social workers; interprofessional collaboration; teamwork; profession; jurisdiction; communication between professions.; Science General;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative research was to investigate medical social workers experiences and thoughts on collaboration with other health care professionals and what obstacles and opportunities they see with the interprofessional collaboration. The empirical research is based on six interviews with curators in somatic healthcare. LÄS MER

 4. 4. “Alla målgrupper är potentiella ambassadörer som medverkar till hur staden uppfattas” : Kritisk legitimeringsanalys av platsmarknadsföring i Skåne

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Nebil Björklund; Carl Bergnell; [2021]
  Nyckelord :place marketing; public organizations; legitimation analysis; economism; democracy; platsmarknadsföring; offentliga organisationer; legitimeringsanalys; ekonomism; demokrati;

  Sammanfattning : This thesis aims to critically explore the concept of “place branding” and “place marketing” in the context of public organizations. By employing Theo van Leeuwens model for discourseanalysis the study looks to find out how selected public organizations legitimize the branding and marketing of the place that they represent. LÄS MER

 5. 5. Vem bär ansvaret för smittspridningen av covid-19? : En studie gällande debatten om vilken aktör som tillskrivs ansvaret för smittspridningen av covid-19, i svensk dagspress från mars 2020 - mars 2021

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Camilla Cavalli; Dajana Jozic; [2021]
  Nyckelord :covid-19; spread of infection; shift of responsibility; news reporting; content analysis;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic is ongoing and global. A difficult situation affecting health and economy in all parts of the world. The need for and demand of accurate, trustworthy and efficient communication has never been more important. LÄS MER