Sökning: "Political economy"

Visar resultat 1 - 5 av 830 uppsatser innehållade orden Political economy.

 1. 1. Facebook in the News. A mixed-method study of how Swedish public service news represent Facebook

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Natalija Sako; [2021-04-06]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Content analysis; Social media; Global media giants; Political economy; Neoliberalism;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how Swedish public service media represents Facebook; a private, transnational company but also a tool for public service media (PSM) to reach its audience. The first research objective was to find out to what extent and in what way Facebook has been present in two of the biggest news programs in PSM, Rapport and Dagens eko, over the last ten years. LÄS MER

 2. 2. Analys av nyckelrättigheter i väpnade konflikter : Hur nyckelrättigheter respekteras i det pågående kriget i Syrien

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Karl Arfors; [2021]
  Nyckelord :Humanitär rätt; Humanitär kris; Syrien; Mänskliga Rättigheter; Väpnad Konflikt; Rätten till liv; Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning;

  Sammanfattning : Abstract This essay has been about investigating and analyzing key rights in armed conflicts and howthey are respected in the Syrian war. The essay brings up three key rights and they are- the right to life- torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment- protection of cultural propertyRegarding these rights, questions are formulated- How have the human key rights been respected in the Syrian war?- How does the protection for the key rights look within IHL?- What do the prospects for an acceptable situation look like in short term?The Syrian war started in mars 2011 as a result of the Arabic spring. LÄS MER

 3. 3. Ekonomiska sanktioner och den globaliserade samtiden : En uppsats om ekonomiska sanktioner och dess roll i vår samtid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :William Kjerstensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since World war II the usage of economic sanctions has increased dramatically. In the last decades further changes has occurred which raises questions about economic sanction’s contemporary and future relevance as a tool for conflict resolution. LÄS MER

 4. 4. Greenery and biodiversity in the changing urban landscape

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :August Ambjörnsson; [2021]
  Nyckelord :Greenery; Biodiversity; Green urban landscape change; Relational landscapes; Political economy; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Spårvägen is a neighborhood in Malmö that is being transformed from a bus depot in an old industrial area to an attractive residential neighborhood. The thesis investigates the role of greenery and biodiversity in the changing urban landscape in Spårvägen. LÄS MER

 5. 5. Social hållbarhet i den cirkulära ekonomin : Förväntade skillnader mellan storstad och landsbygd i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jonas Bane; Ida Bromarker Garcia; [2021]
  Nyckelord :circular society; urban; rural; 2030 Agenda; cirkulärt samhälle; urban; rural; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Den svenska strategin för att implementera en cirkulär ekonomi avser att stödja Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dock kritiserar den akademiska litteraturen konceptet cirkulär ekonomi för bristande inkludering av social hållbarhet. LÄS MER