Sökning: "Political ideology"

Visar resultat 1 - 5 av 427 uppsatser innehållade orden Political ideology.

 1. 1. Socialism - miljöpolitikens vän eller fiende? : En kvalitativ studie över Vänsterpartiets miljöpolitik över tid

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emelie Strandberg; [2020]
  Nyckelord :Environmental politics; greening of the left; environment; deep ecology; environmentalism; Miljöpolitik; miljö; Vänsterpartiet; djupekologi; environmentalism;

  Sammanfattning : This study is a qualitative investigation, the study is focused on the Swedish political party the Left Party and the party’s environmental politics. Previous research has shown that former traditional socialist parties have been greening over time, a phenomenon called greening of the left. LÄS MER

 2. 2. "Giv rösträtt åt kvinnorna och bröd åt arbetarhemmen!" - Om hungerupploppen i Göteborg 1917 och pressens reaktion på upprörda kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Klara Thörn; [2020]
  Nyckelord :hunger riots; Gothenburg; women’s suffrage; gender; history of ideas; history of concepts; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This is a study in the field of history of ideas which places the hunger riots of 1917 in Gothenburg in the context of the struggle for women’s suffrage. A gender perspective on contemporary media shows that the presentation of women’s participation differed between the newspapers according to its political ideology. LÄS MER

 3. 3. Gestaltning av invandrare i svenska dagstidningar inför riksdagsvalen                               – : Rapportering en vecka innan valet 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shamal Ghalandari; [2020]
  Nyckelord :Gestaltning; framing theory; invandring och media;

  Sammanfattning : Distrust of the media's reporting on immigration is a topic that has emerged in recent times, and the topic gets even hotter as Sweden has recently experienced an increase in immigration in recent times (and perhaps most specifically in the fall of 2015). On the one hand, some argue that the media gives an exaggerated positive image of immigration while on the other hand the media claims an exaggerated negative image of immigration, this study intends to provide empirical evidence because I believe it is lacking. LÄS MER

 4. 4. How have Confucian traditions and values influenced institutional power structures in Maoist ideology?  : A comparative discourse analysis of ideologies enforcing authoritarianism. 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Fredrik Larsson; [2020]
  Nyckelord :China; Confucianism; Maoism; PRC; People’s Republic of China; Philosophy; Totalitarianism; Discourse Analysis; CCP;

  Sammanfattning : This master’s thesis will thoroughly analyze the discourse that is the transformation and interaction of the Maoist ideology with the previous Confucian traditions and its importance in institutional spheres of society in contemporary China. The thesis aims to analyze correlations and causations to the aspect of the rise of Maoism from a non-Communist Chinese society highly influenced by Confucian values and traditions to a Maoist dominated Chinese cultural, social, and political landscape. LÄS MER

 5. 5. EU-medlemskapets påverkan på nationell politik : En kvantitativ innehållsanalys på Miljöpartiets miljöpolitik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Louise Ahlström; [2020]
  Nyckelord :election manifest; The Swedish Greens; environmental politics; valmanifest; Miljöpartiet; miljöpolitik;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to explore if the European Union membership has changed the Swedish Green Party’s use of parlance, ideology and political content. To explore this, a quantitative content analysis has been done on election manifestos during a 30-year period on national parliamentary manifestos as well as European Parliament manifestos. LÄS MER