Sökning: "Political participation"

Visar resultat 1 - 5 av 1008 uppsatser innehållade orden Political participation.

 1. 1. VILJANS VAL En kvantitativ studie om valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2019 med fokus på motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Lord; [2021-04-09]
  Nyckelord :Valdeltagande; politisk motivation; Europaparlamentsvalet 2019; EU; Europaparlamentsvalsundersökningen; Political motivation; political participation; voter turnout;

  Sammanfattning : The voter turnout in the elections to the European Parliament have historically been low among the citizens in the European Union, including Sweden. Previous research shows that voting participation can be influenced by different factors. This thesis will focus on the individual factors, primary different concepts of political motivation. LÄS MER

 2. 2. Lissabonfördraget, EU-nämnden och svenskarna : En studie om EU-nämndens arbete med Lissabonfördragets bestämmelser om demokratiska principer och om svenskars upplevda påverkan på EU

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Fröberg; [2021]
  Nyckelord :Political participation; legitimacy; EU committee; lack of legitimacy; participatory democracy;

  Sammanfattning : This paper presents a study on how the Swedish EU committee has processed and implemented the Lisbon Treaty. More specifically, the eight article; provision on democratic principles. The eight article intends to increase the level of political participation among the citizens of EU. LÄS MER

 3. 3. Medborgardialoger – demokratisering för politisk jämlikhet? : En fallstudie av medborgardialoger i två svenska kommuner som uttryck av deliberativ demokrati

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Lundin; [2021]
  Nyckelord :Political participation; political equality; citizen dialogues; municipalities; deliberative de-mocracy; local democracy; inclusion; participation; argumentation; transparency; decision-making influence.; Politiskt deltagande; politisk jämlikhet; medborgardialoger; kommuner; deliberativ demo-krati; lokal demokrati; inkludering; deltagande; argumentation; transparens; beslutspåver-kan.;

  Sammanfattning : Rätten till politisk delaktighet skapar möjligheter för medborgare att göra anspråk på sina mänskliga rättigheter, och därmed möjliggör för medborgare att påverka sina levnadsförhållanden. Frånvaron av möjligheter till att delta och att kunna påverka beslut är därmed ett betydande rättighetsproblem. LÄS MER

 4. 4. Food Insecurity, Peace and Women : A quantitative study on how female signatories in peace processes affect the likelihood of food (in)security

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Michelle Sara Gano; [2021]
  Nyckelord :​peace processes; inclusion; female signatories; gender equality; peace; conflict; peace durability; political stability; food in security; post-conflict societies;

  Sammanfattning : The correlation between food insecurity and conflict has previously been studied and established in multiple studies. Furthermore, additional research has found linkages allying increased levels of female political participation and the de-escalation of conflict. LÄS MER

 5. 5. Integration through Civic Participation - Exploring the Relationship between Membership in Organisations and Political Trust

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ivana Cosic; [2021]
  Nyckelord :Integration. Civic participation; Political trust; Integration indicators; Hierarchical organisations; Horizontal organisations; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the Nordic countries, an increasing part of the population consists of migrants from various backgrounds. Naturally, it is important to investigate what can be done in order for these migrants to integrate successfully. Previous research shows that some of the fundamentals of integration are trust and the sense of collective identity. LÄS MER