Sökning: "Political uncertainty"

Visar resultat 1 - 5 av 537 uppsatser innehållade orden Political uncertainty.

 1. 1. WORK TIME REDUCTIONS ON THE DECLINE? How ideas act as hindering mechanisms for social democratic support of work time reductions.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Lindén; [2023-06-20]
  Nyckelord :Ideas; work time reduction; The Swedish Social Democratic Party SAP ;

  Sammanfattning : The study of ideas as factors affecting political behavior is often accessed by focusing on times of political and economic uncertainty. However, focusing on times of stability and the rigidity that ideas cause in policy processes is less explored. LÄS MER

 2. 2. The Role of Public Libraries in Countering Misinformation : A Swedish Perspective

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Britt Helen Andermann; [2023]
  Nyckelord :misinformation; disinformation; public libraries; democratic values; public trust; library practice; semi-structured interviews; acquisitions policy;

  Sammanfattning : Misinformation poses a significant threat to democracy, as it undermines informed decision-making, creates distrust among citizens, and exacerbates social and political polarization. Public libraries can in theory mitigate this threat by serving as trustworthy sources of information and promoting critical thinking, but must contend with issues such as the politicization of library services, which have the potential to erode public trust in libraries. LÄS MER

 3. 3. Energirealism i liberalismens fotspår!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Sundström; [2023]
  Nyckelord :Energipolitik; realism; liberalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, both the price and the security of supply of plannable energy have changed drastically with increasing uncertainty regarding pricing and availability. The political will to ensure access to plannable and safe energy supply nationally has increased significantly during the same period. LÄS MER

 4. 4. Socialtjänstlagen i ett förändrande skede – En analys av förslaget om insatser utan föregående individuell behovsprövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Kulle; [2023]
  Nyckelord :Socialrätt; offentlig rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har under lång tid haft ett skyddsnät för att kunna bistå individer som inte kunnat klara sig själva. Dagens socialtjänstlag (2001:453) (SoL) bygger på 1980 års socialtjänstreform och därtill hörande anda och principer. LÄS MER

 5. 5. Earnings management : Covid-19 pandemins påverkan på svenska företags användning av earnings management

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pinky Li Erlandsson; Rasmus Larsson; Matilda Mineur; [2023]
  Nyckelord :Earnings management - The impact of the covid-19 pandemic on Swedish companies use of earnings management; Earnings management; Resultatmanipulering; Covid-19; Pandemi; Politisk osäkerhet; Modifierade Jonesmodellen; Diskretionära periodiseringar;

  Sammanfattning : Världen ställdes 2020 inför en helt oväntad pandemi som pågick fram till 2022. Under pandemins gång tillkom flertalet olika lagar, stöd och begränsningar för både personer och företag. Vissa av dessa åtgärder var så extrema att ingen hade kunnat förutse att något sådant skulle ske. LÄS MER