Sökning: "Politisering"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Politisering.

 1. 1. 30 YEARS OF JUST DO IT, ARE THEY CRAZY ENOUGH? En kvalitativ semiotisk och retorisk analys av Nikes Just Do It-kampanj Dream Crazy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nathalie Gerke; Andreas Moberg; Ida Tilemo; [2019-07-01]
  Nyckelord :Varumärke; Politisering; Retorik; Semiotik; Nike;

  Sammanfattning : Syfte: Vår studie ämnar att analysera hur Nike skapar mening i sin kommunikation och hur den relaterar till den moderna samhällskontexten. Genom analysen förväntar vi därmed oss kunna urskilja vilka värderingar och budskap som varumärket Nike laddas med. LÄS MER

 2. 2. Från solidariskt kollektiv till individuell frihet? En idéanalys av skolans läroplaner Lgy70, Lpf93 och Gy11

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kristine Ridiko; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att det svenska samhället under åttiotalet genomgått betydande förändringar har även skolans genomgått en betydande utveckling. Samhällsförändringarna under åttiotalet brukar förknippas med liberala men framförallt nyliberala idéströmningar och individuell frihet. LÄS MER

 3. 3. Organiserat tiggeri – en arkeologisk diskursanalys av organiserat tiggeri som fenomen i svenska dags- och kvällstidningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tobias Jansson; [2018-07-17]
  Nyckelord :Tiggeri; arkeologisk diskursanalys; politisering; diskursiva formationer;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka hur svensk media i form av dags- och kvällstidningar bidrar till framställningen av organiserat tiggeri som fenomen. En del av syftet var att undersöka på vilka olika sätt som fenomenet organiserat tiggeri framställs och hur det kan förstås som ett socialt problem för samhället. LÄS MER

 4. 4. Vind i seglen, men vart är vi på väg? En idéanalys av konfliktlinjer mellan partierna i Riksdagens EU-nämnd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Lundström; [2018-02-06]
  Nyckelord :Depoliticisation; politicisation; Europeanisation; Government parties; opposition parties; Swedish Committee of European Affairs; avpolitisering; politisering; Europeisering; regeringspartier; oppositionspartier; EU-nämnden; politiska partier;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether issues related to EU politics are politicised ordepoliticised among the government parties and opposition parties in the Swedish Committeeof European Affairs. Within the research of Europeanisation and national parties there are two different theory building perspectives. LÄS MER

 5. 5. En politiserad förvaltning - En studie av hur statens legitimitet påverkas

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Miriam Steinwall; Johannes Wannong; [2018]
  Nyckelord :politisering; generaldirektör; myndighet; legitimitet; implementering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur graden politisering av myndigheter kan påverka förvaltningens, och i förlängningen även statens, legitimitet. För att kunna hänga upp studien på något som är möjligt att granska har vi valt att studera utnämnandet av generaldirektörer till förvaltningsmyndigheter med enrådsstyrning. LÄS MER