Sökning: "Politisk ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Politisk ekonomi.

 1. 1. Det politiska äktenskapet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Wilke; [2019-06-27]
  Nyckelord :makt; Pompeius; politisk maktkamp; kvinnor i antiken; ;

  Sammanfattning : Pompeius Magnus fem äktenskap är ett mycket tydligt exempel på hur iden med det politiska äktenskapet kunde te sig under senrepubliken och bildar därmed bakgrund till denna uppsats. Jag har två syften med uppsatsen: Det första är att granska och undersöka vilka fördelar Pompeius ville uppnå, i den politiska maktkampen, med varje äktenskap. LÄS MER

 2. 2. Platsar plasten på plan? : En kvalitativ studie av problematiken med att minska spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Lisa Katla Stellansdottir; [2019]
  Nyckelord :Micro plastic; artificial turf; rubber granulates; barriers; Trudgill; municipality; soccer; environmental work; Mikroplast; konstgräs; gummigranulat; barriärer; Trudgill; kommun; fotboll; miljöarbete;

  Sammanfattning : Idrott är en stor bidragande faktor till social hållbarhet i Sverige, bland annat genom att främja folkhälsa, aktivera unga som gamla samt skapa gemenskap och sysselsättning. Enbart fotbollen aktiverar över 850 000 människor årligen i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Föräldrapenningen och Försäkringskassan : Hur viktigt är institutionellt förtroende för attityder gentemot offentliga utbetalningar?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Matilda Lind; [2019]
  Nyckelord :föräldrapenningen; försäkringskassan; attityder; tillit; politisk ideologi; stat; institution; trygghetssystem; offentliga utbetalningar;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundar sig i att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan förtroendet för försäkringskassan och attityder till föräldrapenningen. Finns det en koppling mellan en av Sveriges mest omtalade myndighet och utbetalningen denna administrerar? Uppsatsen studerar om det finns ett samband mellan förtroendet för försäkringskassan och attityden till föräldrapenningen. LÄS MER

 4. 4. Klimatdebatten är en ideologisk hybrid. En kvalitativ studie om hur nyhetstidningar ramar in diskussionen om klimatförändringar genom en politisk ideologisk positionering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linda Jönsson; Dorentina Rama; [2019]
  Nyckelord :klimatförändringar; nyhetstidningar; politisk ideologi; kvalitativ innehållsanalys; inramningsteori; ideologi; Sverige;

  Sammanfattning : Nyhetstidningar influerar sina läsare genom att rama in sina texter på olika sätt i ledarartiklarna. Denna kvalitativa innehållsanalys visar hur Dagens ETC, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Samtiden positionerar sig genom sina politiskt ideologiska hemvister för att föra fram sina budskap gällande klimatförändringarna. LÄS MER

 5. 5. Administration eller utveckling? Bedömning, sakkunskap och byråkratisering i en kulturförvaltning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linus Larsson; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; kultur; kulturpolitik; byråkratisering; rationalitet; administration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kulturpolitik har kommit att kritiseras i mediedebatten för att utöva för mycket styrning på kulturen. Forskning har visat på hur kulturen har fått minskad status inom politiken och hur kulturen har kommit att instrumentaliseras för att göras legitim. Det saknas dock forskning på hur bedömning av offentlig kultur görs. LÄS MER