Sökning: "Politisk psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Politisk psykologi.

 1. 1. ”Är du inte uttalat mot så är du för” : en introduktion till positionering som retoriskt begrepp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Antfolk; [2019]
  Nyckelord :Burke; Positionering; Dramatism; Pentaden;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en introduktion till positionering som retoriskt begrepp.  Jag tycker mig se en splittring i samhället och att en del av det övergripande problemet är att människor inte kan mötas i en diskussion utan, likt ett politiskt maktspel, tar avstånd ifrån oliktänkande. LÄS MER

 2. 2. Varför sjönk stödet för feministiskt initiativ i riksdagsvalet 2018? : En studie av feministiskt initiativs väljare 2014–2018

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Paula Savina; [2019]
  Nyckelord :Feministiskt Initiativ; FI; väljare; politisk psykologi; personliga värderingar; politisk kontext; partiutveckling; partikonkurrens; riksdagsvalet 2014; riksdagsvalet 2018; intervju;

  Sammanfattning : Forskningen om nya partier har främst fokuserat på partier som lyckats ta sig in i riksdagen. Denna uppsats kommer därför att fokusera på Feministiskt Initiativ (FI), ett parti som varit nära att komma in i riksdagen. I riksdagsvalet 2014 fick partiet 3,12 % av rösterna. I nästkommande riksdagsval fick de endast 0,46 %. LÄS MER

 3. 3. ”För nån har ju okejat detta från början.” Tre kvinnors upplevelse av att vara kvinna post-#metoo i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johan Rintamaa; [2019]
  Nyckelord :social rörelse; #metoo; IPA; upplevelse; kvinnor; fenomenologi; dubbel hermeneutik; politisk psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författaren avsåg att undersöka hur kvinnor tänker kring och upplever hur det är att leva i Sverige efter #metoo-hösten 2017. Genom att använda tolkande fenomenologisk analys (IPA) kan tre kvinnors redogörelser skapa ett akademiskt avtryck i vårt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Tolerans till invandring; ur ett könsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Charlotte Johansson; [2018]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; immigration; tolerance; attitudes; The Nature of Prejudice; gender differences; invandring; tolerans; attityder; The nature of prejudice; könsskillnader;

  Sammanfattning : Resultat från tidigare studier visar att gruppens normer formar individens attityder tilltolerans. Syftet med denna studie var att undersöka könsskillnader till invandrartolerans, medinformanter ur samma arbetsgrupp. Antalet deltagare i studien var 8, varav 4 var kvinnor och4 var män på ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende). LÄS MER

 5. 5. Kan vi övertyga dig att rädda klimatet? - en studie av inramning i relation till ålder och politik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mikaela Ragnwald; Josefin Eidrup Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :framing; political orientation; climate change; political difference; communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : För att kunna ta sig an klimathotet behövs kunskap om hur vi mest effektivt kommunicerar information relaterat till detta. Tidigare forskning har visat att människor tenderar att ta till sig olika typer av argument beroende på politiska faktorer och ålder. Denna studie syftade till att undersöka hur detta ter sig i Sverige. LÄS MER