Sökning: "Politisk teologi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Politisk teologi.

 1. 1. Bakbunden frälsning : en kritisk analys av det politiska frälsningsbegreppets predikament i moderniteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rebecca Klitgaard Nelsson; [2019]
  Nyckelord :Soteriology; Critical Theory; Liberation Theology; Modernity; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Soelle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Political Theology; Salvation; Capitalism.; Soteriologi; Kritisk teori; Befrielseteologi; Modernitet; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Sölle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Politisk teologi; Frälsning; Kapitalism.;

  Sammanfattning : This thesis explores the ideological underpinnings of political soteriological discourse. Through analyzing key texts in liberation theology, using critical theorists such as Theodor W. LÄS MER

 2. 2. Politik och kyrka i saeculum : Historiesyn och politisk teologi hos Oliver O’Donovan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Åsberg; [2016]
  Nyckelord :Oliver O’Donovan; political theology; history; Augustine; City of God; Christendom;

  Sammanfattning : Politics and Church in Saeculum – History and Political Theology in Oliver O’DonovanThis essay explores the relation between church, history and politics in the theology of Oliver O’Donovan. It asks the question of how O’Donovan’s political theology and understanding of the church is shaped by his view of history and how God acts within history. LÄS MER

 3. 3. "Därför att vi inte gärna kan begära något mindre" : Kvinnors röster i debatten om kvinnliga präster 1957–1959

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Johanna Häggblom; [2016]
  Nyckelord :Kvinnliga präster; Svenska kyrkan; Kvinnoprästfrågan; Kvinnoprästmotstånd; Kyrkomötet; Hertha; Svensk pastoraltidskrift; Svensk kyrkotidning; Vår Kyrka;

  Sammanfattning : Jag har forskat om kvinnors röster i debatten om kvinnliga präster under åren 1957–1959. Detta har gjorts utifrån materialet bestående av tidskrifterna Svensk kyrkotidning, Svensk pastoraltidskrift, Vår kyrka, Herta samt Kyrkomötet. LÄS MER

 4. 4. Svenska kyrkan och samhällsdebatten - En studie av Svenska kyrkans politiska röst åren 1945-2000

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Patrik Hellberg; [2012]
  Nyckelord :teologi; profetisk diakoni; politisk diakoni; samhällsdebatt; motiv; politisk röst;

  Sammanfattning : [E]n opolitisk "Svenska kyrkan” som mest sysslar med ”religiösa aktiviteter” har vi nästan aldrig haft i Sverige. Det vi haft av sådant har uppträtt de senaste decennierna. Detta skriver Anders Wejryd i förordet till Nya möjligheter: Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. LÄS MER