Sökning: "Politiskt deltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Politiskt deltagande.

 1. 1. Ungas deltagande i partipolitiken - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar ungdomars sannolikhet att vara medlem i ett politiskt parti

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Vincent Nordgren; Jonathan Olausson Toft; [2020-03-06]
  Nyckelord :party-political participation; youth party membership; socioeconomic resources; mental engagement; civic voluntarism model; Sweden; politics of presence; SOM-data;

  Sammanfattning : This thesis examines the political party membership in Swedish parties between 2003–2017. Previous research has observed a negative trend in the number of members of political parties. They have also found that there is a large underrepresentation of young members. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskapslärares syn på politiskt deltagande -En intervjustudie om hur samhällskunskapslärare uppfattar undervisningsuppdraget kring politiskt deltagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lana Bratan; [2020]
  Nyckelord :Political participation; definitions; social science teachers; qualification; socialization; subjectification;

  Sammanfattning : The object of the study is to examine how social science teachers, who lecture on different educational programs in Swedish upper secondary schools, defines and perceive to political participation. The applied method is qualitative interviews. LÄS MER

 3. 3. Stuck in Limbo : A qualitative analysis regarding the effects of living in deprived neighborhoods on the citizenship of the second-generation immigrants in Bäckby.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Faris Henry Gergis; [2020]
  Nyckelord :Deprived neighborhoods; second-generation immigrants; substantive citizenship; Peregrinus citizenship; integration; political participation; Utsatta områden; andra generationens invandrare; substantiv medborgaskap; Peregrinus medborgarskap; integration; politiskt deltagande;

  Sammanfattning : This thesis is a qualitative study based on semi-structured interviews that were conducted with six highly educated young second-generation immigrants from the deprived neighborhood of Bäckby in Västerås. By aiming to understand how the participants portray their substantive citizenship and its impact upon political participation as an essential pillar of Swedish democracy, the author focused upon how the participants described their perceived discrimination, sense of belonging, transnationalism, and political participation. LÄS MER

 4. 4. Källkritiskt förhållningssätt och politiskt deltagande i en medialiserad samtid : En kvalitativ textanalys av läroplan för grundskola, gymnasieskola och ämnesplan för samhällskunskap 1b

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Källkritik; källkritiskt förhållningssätt; mediering; medialisering; politiskt deltagande; Skolverket;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate and examine how The National Agency for Education (Skolverket) and its control documents, more specifically the curriculum for lower secondary school (Lgr11), curriculum for upper secondary school (Gy11) and syllabus for civics, answer to the medialization in society in terms of source criticism and source-critical approach. Furthermore, continued research is exploring in what critical ways mediation and medialization of politics can affect young people’s political participation. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig egenmakt i Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Riis; Hanna Södergren; [2020]
  Nyckelord :kvinnlig egenmakt; varaktig fred; övergångsrättvisa; politiskt deltagande; social ställning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad innebär kvinnlig egenmakt och hur har det påverkat Rwandas varaktiga fred och Demokratiska Republiken Kongos brist på varaktig fred? I följande komparativa studie av kvinnlig egenmakt i Rwanda (1994-2009) och DRK (2003-2018) undersöks politiskt deltagande, social ställning och övergångsrättvisa med hjälp av rapporter, vetenskapliga artiklar och statistik från Världsbanken, V-Dem m.fl. LÄS MER