Sökning: "Poll"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet Poll.

 1. 1. Exploration of using Twitter data to predict Swedish political opinion polls with neural networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Alexander Gren; Klara Lundgren; [2023]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the possibility of using deep learning techniques to mine opinions on Twitter, with the objective to predict the political opinion distribution in Sweden. Different methods of gathering and annotating training data are evaluated to achieve accurate and reliable predictions. LÄS MER

 2. 2. En modern tro? : En fallstudie om allmänhetens religiositet under efterkrigstidens Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Filip Erlandsson; [2023]
  Nyckelord :Religion; church-based religiosity; modernization; secularization; plausibility structures;

  Sammanfattning : Several theories have been used to capture the trend of a general decline in religiosity in Western Europe. The main assumption in most of these theories is that religiosity amongst the public has shifted towards a more private and individual form of belief that refrains from the traditional church-based belief. LÄS MER

 3. 3. Om tillit till polisen – En idéanalys av offentlig debatt under några tidsperioder med låg grad tillit till institutionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wiktoria Wendel; [2023]
  Nyckelord :Vertikal tillit; tillit; förtroende; idé; rättsväsende; Polismyndigheten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is about trust in the police organization at two time periods, the mid - and late 1990s and 2010s. In these periods the national polls pointed at a weaker experienced trust in the police compared to other time periods. Trust in the national institutions is of importance to the democratic system. LÄS MER

 4. 4. Ungas skifte till höger? : En kvantitativ studie av ungas förändrade röstningsbeteenden 2010–2022

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Matti Welin; [2023]
  Nyckelord :Politiskt beteende; röstningsmönster; valforskning; sociala skiljelinjer; generationer; ungdomspolitik; auktoritarianism; GAL TAN; Norris Inglehart;

  Sammanfattning : This essay examines the changing behavior of young Swedish voters in the 2022 election, showing a shift towards right-wing parties compared to older voters. Focusing on the period from 2010 to 2022, it analyzes the influence of gender and education on subjective political alignment and party choice of young voters in parliamentary elections. LÄS MER

 5. 5. Värdet av ett varumärke : En kvalitativ studie om Sundsvalls kommuns platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Tahera Payande; Isabelle Poll; [2023]
  Nyckelord :Sundsvall; platsmarknadsföring; varumärkesbyggande; marknadskommunikation; image; profil; identitet;

  Sammanfattning : Det finns en splittrad image kring platsen och dess identitet. Med hjälp av fokusgruppen går det att se att en del upplever staden som naturnära med ett stabilt utbud av aktiviteter, medan andra inte känner till staden eller inte ser staden som sin framtida plats. LÄS MER