Sökning: "Poly-SUMP"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Poly-SUMP.

  1. 1. Förutsättningar för regionala trafikstrategier

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

    Författare :Jakob Sarvik; [2018]
    Nyckelord :Regional planering; trafikstrategi; trafikplanering; soft spaces; MalmöLundregionen; Poly-SUMP; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to create an understanding of the prerequisites for a sub region, like the MalmöLund region, producing a traffic strategy. The study is divided into a literature study and an empirical study. LÄS MER