Sökning: "Polycystiskt ovariesyndrom PCOS"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Polycystiskt ovariesyndrom PCOS.

 1. 1. Effekt av D-vitaminsupplementering på insulinresistens hos kvinnor med PCOS och D-vitaminbrist - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Miranda Brander; Emma Hillring; [2019-06-25]
  Nyckelord :PCOS; insulinresistens; supplementering; vitamin D; PCOS; insulin resistance; supplementation; vitamin D;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av D-vitaminsupplementering på insulinresistens hos kvinnor med PCOS och D-vitaminbrist - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Miranda Brander och Emma HillringHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-06-04Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, är den vanligaste orsaken till reproduktiva problem hos kvinnor och prevalensen är ca 10-15% hos kvinnor i fertil ålder i Sverige. Större delen av kvinnorna med PCOS har insulinresistens och detta påverkas negativt av vitamin D-brist, vilket också är vanligt förekommande hos kvinnor med PCOS. LÄS MER

 2. 2. DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystiskt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Annie Karlsson; Julia Lundgren; [2019-06-25]
  Nyckelord :BMI; PCOS; DASH; kostbehandling; kalorirestriktion; övervikt; fetma.; BMI; PCOS; DASH; dietary treatment; calorie restriction; overweight; obesity.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystisktovariesyndrom jämfört med en hypokalorisk kontrolldiet. Finns det en effekt på BMI?- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Annie Karlsson och Julia LundgrenHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-05-28Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är den vanligaste endokrina störningen hosfertila kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av rådgivning vid polycystiskt ovariesyndrom

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Ankarklint; Helene Strahl; [2018]
  Nyckelord :Barnmorska; Polycystiskt ovariesyndrom PCOS ; rådgivning; upplevelser; vårdpersonal; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mellan 5 och 15 % av fertila kvinnor har polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Polycystiska ovarier bildas då äggen i ovarierna inte mognar tillräckligt mycket för att leda till ägglossning, detta kan leda till en rad andra symtom som akne, amenorré och hirsutism. LÄS MER

 4. 4. Kan ett ökat intag av omega-3 fettsyror ha en påverkan på testosteron, insulin och insulinkänslighet hos kvinnor med PCOS?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alicia Hedlund; Victoria Westrin; [2015-08-04]
  Nyckelord :omega-3-fettsyror; testosteron; insulin; insulinkänslighet; PCOS;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Can a higher intake of omega-3 fatty acids have an impact ontestosterone, insulin and insulin resistance in women with PCOS?Author: Alicia Hedlund and Victoria WestrinSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: 8th of April 2015Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrinedisorder among fertile women and circa 234 000 Swedish women suffer from the syndrome.High levels of androgens, oligoamenorrhea or amenorrhea and anovulation are commoncharacteristics of PCOS. LÄS MER

 5. 5. Kan ett ökat intag av omega-3- fettsyror påverka testosteronnivåer hos kvinnor med PCOS?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ylva Dernbrant; Helene Hagenborg; [2013-03-08]
  Nyckelord :omega-3; testosteronnivåer PCOS;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Can an increased intake of omega-3 fatty acids have an effect on testosteronelevels in women with PCOS?Author: Ylva Dernbrant och Helene HagenborgSupervisor: Lena HulthénExaminer: Anna WinkvistProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: May 23, 2012BackgroundPolycystic ovary syndrome affects women of fertile age and consists of elevated testosterone levels and increased insulin resistance along with effects on ovulation and fertility. The elevated level of testosterone often leads to problem with acne and hirsutism, and it is also common with overweight and metabolic syndrome. LÄS MER