Sökning: "Polyester"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet Polyester.

 1. 1. Materialvalsstudie för flerlagerdiskhandske

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Renas Hassan; Ivan Shebalin; Sara Sharifian; Anna Lindgren; Maja Grape; Gunnar Bergström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Thousands of the Swedish population suffer from eczema which is an inflam- mation of the skin. Hand eczema is a big problem while washing the dishesbecause the skin is exposed to huge amounts of water and washing-up liquid. LÄS MER

 2. 2. Enzym för att motverka fällningar av oligomerer : en jämförelse av hjälpkemikalien Sera Con P-NSI och enzymet cutinase NS59038 i färgningsprocessen för Trevira CS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Helena Hansen; Suzanne Albinsson; [2019]
  Nyckelord :PET; cutinase; help chemical; Sera Con P-NSI; oligomers; yarn; Trevira CS.; PET; cutinase; hjälpkemikalie; Sera Con P-NSI; oligomerer; garn; Trevira CS;

  Sammanfattning : Färgning av polyester (PET) sker i temperaturer omkring 130℃ och som en följd av den höga värmen migrerar oligomerer ut ur PET-fibern. Dessa oligomerer skapar därefter problem i form av vita fällningar och avlagringar, som leder till en reducering av maskinernas effektivitet, samt försämring av materialets utseende. LÄS MER

 3. 3. Supercritical carbon dioxide as a green media for simultaneous dyeing and functionalisation : A study on disperse dyeing and silicone functionalisation for water repellency of polyester fabric

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anika Schulz; [2019]
  Nyckelord :Dyeing; supercritical carbon dioxide; silicone; water repellent; polyester; eco-friendly; technology; functionalisation; textiles; hydrophobic;

  Sammanfattning : Textile processing methods such as conventional exhaustion dyeing, pre-treatments and printing consume high amounts of water and use partly toxic and hazardous chemicals which are non-degradable. These chemicals (e.g. LÄS MER

 4. 4. Washing and drying reusable sanitary pads

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Sundberg; Max Anderhell; [2019]
  Nyckelord :Reusable sanitary pad; microbial activity; handwashing; drying; Återanvändningsbar binda; mikrobiell aktivitet; handtvätt; torkning;

  Sammanfattning : Period poverty is a problem mainly found in places characterized by poverty. The lack of means for women and girls to properly handle their menstruation is the essence of the problem. With a lack of both quantity and quality regarding water often being an issue in such places, the hygiene is a constant challenge. LÄS MER

 5. 5. Study Piece : Studiero för barn i trångbodda hem - ett portabelt skrivbord

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Camilla Tungström; [2019]
  Nyckelord :trångboddhet; studiero; barnfamilj; skrivbord; portabel; designprocess; ljuddämpande; avskärmande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har drivits av en designprocess vars syfte har varit att skapa en lösning där barn i trångbodda hem kan få utrymme och ro till studier. Designprocessen (något som jag fått lära mig under min tid på utbildningen) har hjälpt mig att definiera problem och behov och att utveckla mina idéer till det slutkoncept som presenteras i mitt resultat. LÄS MER