Sökning: "Polymerer"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Polymerer.

 1. 1. Bioplastic material from microalgae : Extraction of starch and PHA from microalgae to create a bioplastic material

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Nathalie Johnsson; Fredrik Steuer; [2018]
  Nyckelord :Bioplastic material; Starch; PHA; PH3B; Extraction; Microalgae; Polymers; Bioplastiskt material; Stärkelse; PHA; PH3B; Extraktion; Mikroalger; Polymerer;

  Sammanfattning : Microalgae used in sewers to capture CO2 eventually turns into waste material. Through the use oftheir biomass, the waste algae can be given a new purpose. In this study attempts to extract starch or PHA from three different algae; Calothrix Scytonemicola, Scenedesmus Almeriensis and Neochloris Oleoabundans, were made. LÄS MER

 2. 2. Biobaserade barriärmaterial : källor, materialegenskaper och användningsområden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Lovisa Nilsson; [2018]
  Nyckelord :biobaserad plast; livsmedelsförpackning; barriäregenskaper; funktionella barriärer; polysackarider;

  Sammanfattning : Plast är ett begrepp som innefattar flertalet material och de används inom många områden. Konventionell plast baseras på fossila resurser vilket är en icke-förnyelsebar källa och problematik som lyfts fram med konventionell plast är kolavtrycket och det avfall som plastindustrin bidrar till. LÄS MER

 3. 3. Noggrannheten på 3D-printade polymerer för modeller och guideskenor framställda i två olika 3D-printrar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Luis Emilio López Rodriguez; Jasmin Dibes; [2018]
  Nyckelord :Accuracy; 3D-printed polymers; models; surgical guides;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med föreliggande studie är att undersöka och jämföra noggrannheten: riktighet och precision på 3D-printade polymerer avsedda för dentala modeller och kirurgiska guideskenor framställda i två olika 3D-printrar (DLP). Material och metod Fyrtio provkroppar i materialen E-dentstone® och E-shell® (3D-printer DDDP) respektive NextDent™ Model och NextDent™ SG (3D-printer EvoDent) printades. LÄS MER

 4. 4. Materialmodell för nylonfiberförstärkt gummimembran

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Simon Jens; Martin Mader Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta projekt framtas en materialmodell, lämplig för ett anisotropisk nylonfiberförstärkt gummimembran, varefter modellens parametrar bestäms och verifieras. Gummimembranet används i en bromsaktuator producerad av Haldex AB. Syftet med arbetet är att förenkla och effektivisera framtagningen av framtida prototyper av bromsaktuatorn. LÄS MER

 5. 5. Turbulent Duct Flow with Polymers

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :Armin Shahmardi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Direct numerical simulation of the turbulent flow in a square duct with polymers has been performed and the results have been compared with the laboratory experiments done at KTH Mechanical engineering department. The polymer suspension is simulated with the FENE-P model, and the numerical results are used to elucidate the mechanism that provides drag reduction and the effect of polymers on the secondary motion which is typical of the turbulent flow in ducts. LÄS MER