Sökning: "Polypropylene"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Polypropylene.

 1. 1. Modifierad konstruktion av plastkapsyl för förbättrad tätning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Karlsson; Pettersson Anja; [2021]
  Nyckelord :Plastic; Polypropylene; Copolymer; Seal; Cap; Pharmaceutical; Design; Product development.; Plast; Polypropen; Sampolymer; Tätning; Kapsyl; Farmaceutisk; Konstruktion; Produktutveckling.;

  Sammanfattning : För att motverka att innehållet i en behållare läcker ut krävs det att förslutningen är tät. För att förhindra läckage används någon form av tätning. På kapsyler i plast integreras ofta tätande element direkt i kapsylen i form av läppar eller kanter som pressar mot flaskan. LÄS MER

 2. 2. PHA-framställning från restströmmar med lösningsmedelsextraktion : En energianalys på PHA-produktion med och utan intern värmeintegrering vid extraktion på torr och våt biomassa

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Fanny Elfving; [2021]
  Nyckelord :PHA; skogsindustriellt avloppsvatten; bioplast; intern värmeintegrering; pinchanslys; CHEMCAD;

  Sammanfattning : Polyhydroxyalkanoater (PHA) är en grupp av polymerer som är biobaserade, biologiskt nedbrytbara och som kan uppvisa varierande fysiokemiska egenskaper. Således har PHA potential att ersätta konventionell och fossilbaserad plast så som polypropylen (PP) och polyetentereftalat (PET). LÄS MER

 3. 3. Cellulose oxalates in biocomposites

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Jiarong Liang; [2021]
  Nyckelord :cellulose; cellulose oxalate; compatibilizer; composite; mechanical properties; polypropylene; cellulosa; cellulosaoxalat; kompatibiliseringsmedel; komposit; mekaniska egenskaper; polypropylen;

  Sammanfattning : Under de senaste åren, på grund av överanvändningen av icke förnybara resurser har den ekologiska miljön på jorden påverkats allvarligt. I takt med detta ökade oron bland människor om att resurserna skulle ta slut. Därför är det nödvändigt att utveckla och använda mer miljövänliga förnybara resurser. LÄS MER

 4. 4. Technology and market screening for “green” disposable diapers

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Carolina Nealis; [2021]
  Nyckelord :disposable diapers; nappies; green; eco; ecological; Engångsblöjor; miljövänliga; gröna; eco; ekologiska;

  Sammanfattning : Marknadens påstående om att ”använda så lite plast som möjligt” är vilseledande när 5 av 11 miljövänliga blöjmärken observerades innehålla 80-75% fossil baserad plast.  Detta demonstrerar att vilseledande marknadsföring är närvarande på marknaden av miljövänliga engångsblöjor. LÄS MER

 5. 5. Design av infästningsanordning för virveldämpare på drönare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Hanna Ekstam; Benjamin Quarmochi; [2021]
  Nyckelord :Winglet; drone; flying wing; attachment; EPP; expanded polypropylene.; Virveldämpare; drönare; flygande vinge; infästning; EPP; expanderad polypropen.;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att ta fram en hållbar infästning för virveldämpare till SSRS drönare av modell flygande vinge. Drönaren är specifikt framtagen för att användas till maritima sök och räddningsuppdrag och för att bidra till att utöka den svenska kustens säkerhet. LÄS MER