Sökning: "Pontus Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Pontus Andersson.

 1. 1. Utmaningar vid implementering av RoboticProcess Automation : En studie om vilka utmaningar som RPA-leverantörerkan ställas inför vid implementering av RPA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Erik Blomberg; Pontus Andersson; [2021]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; RPA implementation; RPA supplier; challenges; Robotic Process Automation; RPA; RPA-implementation; RPA-leverantör; utmaningar;

  Sammanfattning : Organisationer blir allt mer beroende av digitala lösningar i den dagliga verksamheten för att upprätthålla konkurrensen gentemot andra företag. Under en längre tid har organisationer implementerat Enterprise Resource Planning (ERP) system för att effektivisera verksamheterna och öka konkurrensfördelarna. LÄS MER

 2. 2. Digital distansundervisning och GDPR : Särskilt om Zoom vid Sveriges universitet och högskolor efter Schrems II-målet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pontus Andersson Rosengren; [2021]
  Nyckelord :Zoom; Videokonferens; GDPR; IT-säkerhet; tredje land; tredjelandsöverföring; Schrems II; personuppgiftsbehandling; personlig integritet.;

  Sammanfattning : The ongoing Covid-19 pandemic has led to society being forced to switch to a digital presence, where physical meetings have been replaced by digital ones. For universities, this has meant that teaching and examinations have taken place through a special installation of the video conferencing service Zoom. LÄS MER

 3. 3. MAKTENS IDEOLOGISKA KOSTNAD En studie av filtreringseffekten i en svensk kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pontus Andersson; [2020-03-03]
  Nyckelord :filtreringseffekten; moderering; koalitionsbildning; högerpopulism;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate Heinisch’s filtration effect in a Swedish context. It does so by analysing the policy-related differences between the local Sweden Democrats of Staffanstorp and Sölvesborg and the local Sweden Democrats of the rest of south Sweden, defined as Skåne and Blekinge. LÄS MER

 4. 4. Comparison of Lectins and their suitability in Lectin Affinity Chromatography for isolation of Glycoproteins

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Pontus Andersson; [2020]
  Nyckelord :biotechnology; lectins; chromatography; glycoproteins; lectin affinity chromatography; LAC; ConA; Concanavalin A; bioteknik; lektiner; kromatografi; affinitetskromatografi; glykoproteiner; ConA; Concanavalin A;

  Sammanfattning : Virtually all extracellular proteins in humans are glycoproteins and likewise are many biopharmaceuticals. The glycosylation is directly correlated to biological function and stability of these proteins. The ability to isolate glycoproteins is thus of great importance in many applications. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet med digitala verktyg : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Pontus Andersson; Lukas Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER