Sökning: "Pontus Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Pontus Andersson.

 1. 1. MAKTENS IDEOLOGISKA KOSTNAD En studie av filtreringseffekten i en svensk kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pontus Andersson; [2020-03-03]
  Nyckelord :filtreringseffekten; moderering; koalitionsbildning; högerpopulism;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate Heinisch’s filtration effect in a Swedish context. It does so by analysing the policy-related differences between the local Sweden Democrats of Staffanstorp and Sölvesborg and the local Sweden Democrats of the rest of south Sweden, defined as Skåne and Blekinge. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet med digitala verktyg : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Pontus Andersson; Lukas Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Green considerations in a purchase process - An exploratory study considering environmentally concerned individuals

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Pontus Hultberg; Jesper Andersson; Dino Okic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Consumers decision-making regarding a product involves several cognitive steps in choosing a product over another, but this is not always a straightforward process, as consumers do not evaluate the alternatives in detail when purchasing low involvement products. This study aims to explore the purchase process of environmentally concerned individuals when purchasing green products, building on the question: What do environmentally concerned people consider in a purchase process? Since the environment is a hot topic today, the consumers should search for environmentally sustainable alternatives, however, that is not always the case. LÄS MER

 4. 4. ”Man skrattar, man har kul, det är det fotbollen bygger på” Fotbollens betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras upplevelse av dess inverkan på hälsa och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Pontus Andersson; Daniel Gren; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; ValMO; Hälsa; Delaktighet; Fotboll; Fritidsaktiviteter; Intellektuell funktionsnedsättning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever en försämrad hälsa och delaktighet på grund av en brist på meningsfulla fritidsaktiviteter och sociala relationer. Syfte: Syftet med studien var att beskriva betydelsen av aktiviteten fotboll för upplevd hälsa och delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning som var aktiva fotbollsspelare i ett paralag. LÄS MER

 5. 5. Ordning och reda på gym

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Assarsson; [2019]
  Nyckelord :social order; sociology;

  Sammanfattning : Sammanfattning Författare: Pontus Assarsson Handledare: Torbjörn Andersson Högskola: Malmö Universitet, Institutionen för Lärande och Samhälle, Idrottsvetenskap Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur social ordning skapas och upprätthålls på gym i Malmö. Metod: Tio gymanläggningar i Malmö har besökts av mig personligen där semistrukturerade intervjuer (n=10) genomförts med gymanläggningsansvariga platschefer. LÄS MER