Sökning: "Pontus Bäckström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pontus Bäckström.

 1. 1. Vad är ett E-Arkiv? : En fallstudie på E-Arkiv Stockholm

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Pontus Bäckström; [2012]
  Nyckelord :E-Archive; Archive; Digital Preservation; OAIS; E-Arkiv; Arkivering; Digital långtidsbevaring; OAIS;

  Sammanfattning : The aim of this thesis in Archival Science was to explore the concept of electronic archives and the challenges that might be encountered when attempting to move archives into a new digital age, as well as having a closer look at the term e-archive itself. Another aim was to explore how the OAIS reference model works in practice. LÄS MER

 2. 2. Personalstrategier : En kvalitativ studie om hur fyra industriföretag jobbar med en intern eller extern personalstrategi.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Pontus Bäckström; [2012]
  Nyckelord :bemanning; inhyrd personal; personalstrategi; kompetens; flexibilitet;

  Sammanfattning : Kompetens och kompetensförsörjning är något som ständigt är aktuellt särskilt nu i och med det pågående generationsskiftet med stora pensionsavångar. En del organisationer väljer att jobba med bemanning och rekrytering själva och andra företag väljer att ta hjälp av bemanningsföretag antingen med inhyrd personal eller också extern rekrytering. LÄS MER

 3. 3. Språkhantering på ett mindre bibliotek : en kvalitativ undersökning om hur ett mindre bibliotek arbetar med minoritetsspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Pontus Bäckström; Åsa Hellkvist; [2010]
  Nyckelord :integration; flerspråkighet; språkhantering; folkbibliotek; bibliotekarier; invandrare;

  Sammanfattning : The following thesis will examine how a smaller library manages the prioritization of media between Swedish and 'minority language'. We are also interested in the challenges and problems that can occur in such work, as well as how the librarians think about their role in the integration process. LÄS MER