Sökning: "Pontus Börjesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pontus Börjesson.

  1. 1. Samverkansarbete/ En studie av två enheter på Högskolan i Halmstad

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Pontus Engberg; Andreas Börjesson; [2009]
    Nyckelord :Samverkan; Mode 1 Mode 2; Trippelhelix; CAU; EKS;

    Sammanfattning : Samverkansarbete har under det senaste decenniet genomgående förändrats bland svenska högskolor på grund av bland annat lagändringar, samhällsförändringar och internationell påverkan. År 1997 instiftades en samverkanslag i högskolelagen vid namn den tredje uppgiften. LÄS MER