Sökning: "Pontus Blad"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pontus Blad.

 1. 1. Likvärdig bedömning : En kvalitativ undersökning om bedömning i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Pontus Blad; [2020]
  Nyckelord :Equivalent assessment; co-assessment; interpretation space];

  Sammanfattning : It is stated in the School Act that the Swedish school should work towards providing an education of equal quality. Teachers are confronted with ethical considerations when assessing and grading. LÄS MER

 2. 2. Den svenska neutraliteten : En studie hur rikets neutralitet skildras i skolans historieböcker

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Pontus Blad; [2019]
  Nyckelord :The Swedish Research Council; Historical perspective; Neutrality;

  Sammanfattning : How has the question of Swedish neutrality been taught in the Swedish school during the 1950s, 1960s and 2000s? Neutrality is changeable and can be linked to shifts in history culture, conscious and contemporary perceptions during time. The material has been interpreted through the hermeneutics guidelines, which means that I have made the interpretation. LÄS MER

 3. 3. Borde vi gå före? En kvantitativ studie på göteborgares betalningsvilja för olika klimatmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Pontus Blad; Jennifer Cardell; [2018-07-06]
  Nyckelord :Betalningsvilja; Contingent Valuation Method; Global uppvärmning; Parisavtalet; Externaliteter; Göteborg; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the willingness to pay for two climate mitigation targets among the citizens of Gothenburg. The studied targets were the Swedish commitment within the Paris Agreement and the national target in Sweden. LÄS MER