Sökning: "Pontus Blomdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pontus Blomdahl.

  1. 1. Utmattningsprovning av kamringar : Framtagning av testutrustning för utmattningsprovning av kamringar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Pontus Blomdahl; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bosch Rexroth in Mellansel develops and fabricates Hägglunds hydraulic motors among other things. One important component of the motor is the cam ring, which commonly affects the life span of the motor. The aim is to create the basis of a testing equipment where a loose cam ring can be tested. LÄS MER