Sökning: "Pontus Fällman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pontus Fällman.

  1. 1. Reproduktionsstyrning med hjälp av progesteronmätning i mjölkkobesättning : validering och tillämpning av en portabel ELISA mätare

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Pontus Fällman; [2010]
    Nyckelord :progesterone; on farm; reproduktion; mjölkko; kviga; förstakalvare; MOET;

    Sammanfattning : Det finns en direkt koppling mellan den allt högre mjölkavkastningen hos våra mjölkraser SRB och SLB och vissa reproduktionsstörningar. Posten fruktsamhet är idag den största utslagsorsaken i kokontrollen. Högre produktionsnivåer leder till kortare och mer svårupptäckta brunster eller t o m till att brunst helt uteblir. LÄS MER