Sökning: "Pontus Fredriksson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Pontus Fredriksson.

 1. 1. Game Feel Aesthetics : Finding the Fun Factor

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Pontus Fredriksson; Malin Sandred; [2018]
  Nyckelord :game feel; immersiom; visual aethetics; qualitative research; game feel; immersion; visuell estetik; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Spel är något som ligger oss nära om hjärtat, och är en industri som fortsätter växa hejdlöst. Vi var nyfikna på hur man gör ett spel “roligt” att spela. LÄS MER

 2. 2. Virtual Reality's Effect on Engagement in Educational Games

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign; Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Rödström Herman; Fredriksson Pontus; [2017]
  Nyckelord :computer games; education; HTC Vive; Oculus Rift; virtual reality; VR;

  Sammanfattning : This thesis explores how virtual reality solutions affect children in their learning through educational games. The goal is to improve educational games in terms of how engaging they are. Therefore, a game was developed for both desktop monitors and VR, some children played both versions and were then interviewed. LÄS MER

 3. 3. Fluorescensuppkonvertering för framtidens solenergi

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi och kemiteknik

  Författare :Gustav Persson; Mathias Johansson; Alice Hamrin; Nils Fredriksson; Elias Hagentoft; Pontus Bokinge; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Propagandaministerierna? En studie av tre myndigheter och deras opinionsbildande verksamhet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Pontus Haag; [2009-10-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Propagandaministerierna? En studie av tre myndigheter och deras opinionsbildande verksamhetFörfattare: Pontus HaagUppdragsgivare: MOVE – Svenska myndigheters opinionsbildande verksamhetKurs: Examensarbete i Medie‐ och kommunikationsvetenskap vid insti‐tutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs uni‐versitet.Termin: Vårterminen 2009Handledare: Magnus FredrikssonSidantal: 63 exklusive bilagorSyfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida opinions‐bildning av mer ideologisk karaktär förekommer samt om det finns ett aktivt arbete med att påverka människors uppfattning om de tre myndigheterna. LÄS MER