Sökning: "Pontus Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Pontus Henriksson.

 1. 1. A  Study on the persuasiveness of male influencers on male followers in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Henriksson; Karl Pålsson; [2021]
  Nyckelord :Digital marketing; Social media; Influencers; Persuasion; Purchase intention;

  Sammanfattning : Since influencer marketing is a relatively new term, there is a scarce theoretical foundation investigating the subject. Previous research has mainly focused on identifying female followers' behavior and how they are persuaded, fewer studies are on male followers and the ability of male influencers to influence their followers. LÄS MER

 2. 2. ABC-kalkylering i gemensamma och komplexa monteringsprocesser : En fallstudie på Scania i Södertälje

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Pontus Henriksson; Karl Pålsson; [2020]
  Nyckelord :produktkalkyl; självkostnadskalkyl; fordonsindustri; fördelningsnyckel; ekonomistyrning; flexibla tillverkningssystem; ABC-kalkyl;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att analysera utmaningarna med att fördela omkostnader i en monteringsprocess där flera olika produktkategorier monteras tillsammans och föreslå bättre sätt att göra denna omfördelning på.   Metod - Arbetet inleddes med litteraturstudier om produktkalkyl teorier för att få en bättre förståelse för hur olika kalkylmodeller är uppbyggda, och vilka produktioner de är anpassade för. LÄS MER

 3. 3. Elektronisk träffmarkör

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Pontus Rosenberg; Angelica Henriksson; [2014]
  Nyckelord :Skyttesystem; TDOA; Ljudlokalisering; Bildanalys;

  Sammanfattning : Företaget Jakt & Skyttesystem AB har ett portabelt viltmålsskyttesystem som de vill utrusta med elektronisk träffmarkering som klarar av vapen av olika kaliber. Målet för projektet är att utvärdera och utveckla metoder för träfflokalisering i tavelskytte. LÄS MER

 4. 4. En jämförande studie av in- och utpendling över komungränser : Pendlingsmönster i Kristianstad och Karlstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Lars Carlsson; Pontus Henriksson; [2013]
  Nyckelord :Pendlingsmönster; Kristianstad; Karlstad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Prediktion av fettmassa från antropometriska mått hos svenska män samt utveckling av gränsvärden, i procent fettmassa, för övervikt och fetma.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Pontus Henriksson; [2010]
  Nyckelord :Fettmassa; antropometriska mått; Bod Pod; fetma; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Det finns ännu inga etablerade officiella gränsvärden för övervikt och fetma som är baserade på proportionen fettmassa (FM%) utan de gränsvärden som finns är utgår body mass index (BMI) eller midjemått.Syfte Att utveckla modeller för att prediktera FM, procentuellt och i kg, utifrån antropometriska mått hos unga och medelålders (20-49 år) svenska män. LÄS MER