Sökning: "Pontus Hermansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Pontus Hermansson.

 1. 1. Elevers inflytande på undervisningen i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Elevinflytande; idrott och hälsa; läroplan; motivation;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten visar vad som händer med elevers motivation och deras deltagande på idrott och hälsa-lektionerna när de får vara med och bestämma bland annat lektionsinnehåll och undervisningsmetod. Syftet med denna översikt är att utforska elevers inflytande på undervisningen i idrott och hälsa genom frågeställningen: Hur viktigt är elevinflytande i skolan och vad kan det påverka? Jag tar upp olika former av inflytande, bland annat individuellt inflytande och gruppinflytande. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföringsmixens fortsatta betydelse, med hänsyn till digitaliseringen. : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Joel Lager; Pontus Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Marketing Mix; Digitalization; Big Data; Marknadsföringsmixen; Digitalisering; Big Data;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att diskutera hur marknadsföringsmixen kunnat bevarat sin betydelse över tid inom området marknadsföring, med hänsyn till de förändringar som digitaliseringen inneburit. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. “Jag kan inte se det som ämnets kärna” : En kvalitativ undersökning om hur lärare realiserar undervisning i kroppsideal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Astrid Hermansson; Pontus Lundin; [2018]
  Nyckelord :ideal; undervisningsmetoder; lärarperspektiv; mediepåverkan; fenomenografi;

  Sammanfattning : Ämnet idrott och hälsa har genom åren ifrågasatts och det har diskuterats huruvida ämnet egentligen är ett bildningsämne. Kroppsideal är sedan år 2011 en explicit uttalad del av ämnesplanen (Skolverket, 2011) vilket tydliggör att ämnet består av både färdigheter i och kunskaper om. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk riskvärdering - Kvarnbergsskolan

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Petra Berggren; Pontus Bjuring Gerlich; Kristoffer Hermansson; Andreas Wiberg; [2008]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; Kvarnbergsskolan; skolbrand; kritiska förhållanden; utrymningstid; brandsimulering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a part of the course fire safety evaluation at Lund Univeristy and constitutes an evaluation of the security from a human safety point of view in case of fire at Kvarnbergsskolan on Värmdö. A visit to the school has been made, where the premises were documented and the existing fire protection was studied. LÄS MER