Sökning: "Pontus Jacobson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Pontus Jacobson.

 1. 1. Evaluating Machine Learning Intrusion Detection System classifiers : Using a transparent experiment approach

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christian Augustsson; Pontus Egeberg Jacobson; Erik Scherqvist; [2019]
  Nyckelord :Network Intrusion Detection System; Intrusion Detection System; Machine Learning; Guidelines; Transparency;

  Sammanfattning : There have been many studies performing experiments that showcase the potential of machine learning solutions for intrusion detection, but their experimental approaches are non-transparent and vague, making it difficult to replicate their trained methods and results. In this thesis we exemplify a healthier experimental methodology. LÄS MER

 2. 2. Metod för mätning av restspänningar i PVD-beläggningar på tunna substrat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Philip Eriksson; Emily Hall; Felix Jacobson; Ebba Saikoff; Johanna Söderberg; Pontus Theill; Erika Åkerfeldt; [2016]
  Nyckelord :Residual stress measurement; PVD coatings; thin substrates; foil; Mätning av restspänningar; PVD skikt; tunna substrat; folie;

  Sammanfattning : The aim of this project was to, based on a given idea, develop and evaluate a method for measuring residual stress in thin PVD coatings.AlCrN was deposited, by PVD, on thin circular samples of stainless steel foil and the radius of the emerged curvature was measured using an optical profilometer. LÄS MER

 3. 3. Varför byggs det inte fler bostäder? : En studie av de problem och hinder som föreligger vid nybyggnation av hyresrätter i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Pontus Jacobson; John Strand; [2012]
  Nyckelord :Hyresrätter; nyproduktion; markanvisning; produktionskostnader;

  Sammanfattning : Stockholms befolkning växer för varje dag som går och det finns ett stort behov av bostäder i hela regionen. Trots det byggs det inte tillräckligt och bostadsbristen ökar stadigt. De senaste tio åren har det varit en omfattande utveckling av ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter. LÄS MER

 4. 4. Utbildningens betydelse för att hantera chefsjobbet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vilhelm Ersmark; Pontus Holgersson; Rickard Jacobson; [2007]
  Nyckelord :Förstalinjenschef; utbildning; ledare; management; egenskaper; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det går inte att utbilda sig till chef men jobbet som chef underlättas om man har utbildning. Enligt vår empiriska grund så är den bästa kombinationen att lära sig det både praktiskt och teoretiskt, utbildningen är en genväg till en chefsposition. Chefen kan däremot utvecklas om man utbildar sig under tiden som man jobbar.. LÄS MER