Sökning: "Pontus Juhlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pontus Juhlin.

 1. 1. Science fiction i spelutveckling

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Hampus Juhlin; Pontus Novén; [2013]
  Nyckelord :Science fiction; Genre; Subgenre; Mystech; Miljöer;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete undersöker science fiction, en av de större och vanligast använda genrerna inom medier såsom spel, film och litteratur, genom att studera dess undergrupper, de så kallade subgenrerna. Dessa är specialiserade versioner av genren i fråga och använder den inom vissa förutsatta ramar, exempelvis hur samhället ser ut eller vilken typ av teknologi det huvudsakliga fokuset kretsar runt. LÄS MER

 2. 2. Policyimplementering i organisationer : en kvalitativ studie av förutsättningar för miljöimplementering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Pontus Juhlin; Sonny Rosenqvist; [2002]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inom organisationer och företag finns ett generellt problem med att nå ut med policyimplementering i sin organisation. Det finns ofta en diskrepans mellan det tänkta och det som i själva verket blir utfallet av en insats. LÄS MER