Sökning: "Pontus Kempe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pontus Kempe.

  1. 1. Användning av UAV för datainsamling för 3D-modeller : Undersökning av flyg- och fotograferingsparametrar för UAV

    M1-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Pontus Kempe; [2019]
    Nyckelord :drone; UAV; 3D modelling; drönare; UAV; 3D-modellering;

    Sammanfattning : In this thesis, 12 aerial photographs flights were taken over a small building in the municipality of Trosa, with a drone, or the correct name in this case is UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Where the purpose was to create 3D models from the aerial images. LÄS MER