Sökning: "Pontus Kristoffersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pontus Kristoffersson.

  1. 1. När vackra ord är allt en har : En kvalitativ granskning av ethos, identifikation och apologia i Allianspartiledarnas förlusttal valnatten 2014

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Petter Karlsson Kristoffersson; Pontus Christoffersen; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER