Sökning: "Pontus Larsson"

Visar resultat 11 - 15 av 20 uppsatser innehållade orden Pontus Larsson.

 1. 11. Omvårdnad utan gränser – Korslingvistisk omvårdnad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pontus Dymén; Pamela Larsson; [2016-01-11]
  Nyckelord :Nurse-patient relationship; Language barrier; Communication; Interpreter;

  Sammanfattning : Background: With the present rate of immigration, increasing healthcare visits from people speaking another language are inevitable. These encounters affect both nurse and patient, therefore communication is essential for the establishment of a nurse-patient relationship. LÄS MER

 2. 12. En berättelse, två språk : Uppfattning om lokal anknytning vid språkbyte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Pontus Larsson; [2016]
  Nyckelord :spellokalisering; översättning; icke-materiellt kulturarv; besöksmålsutveckling; barnberättelse;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur uppfattningen om det lokala förändras i en berättelsenär denna berättelse översätts. För att testa detta skapades en artefakt, en berättelse,som hade lokal anknytning till staden Skövde och det närliggande platåbergetBillingen. LÄS MER

 3. 13. Grammatik på liv och död : En process- och deltagarinriktad textanalys av bästsäljande spänningslitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Pontus Wiitavaara; [2015]
  Nyckelord :systemisk-funktionell grammatik SFG ; transitivitet; ergativitet; agentivitet; processtyper; deltagare; dynamisk potential; skönlitteratur; könsroller;

  Sammanfattning : Skönlitterära texter bidrar till att definiera vilka sociala identiteter, och därmed könsroller, som är möjliga i samhället (Fairclough 2010:75). Undersökningen syftar till att medvetandegöra hur könsroller, och maktstrukturer mellan dessa, reproduceras genom den grammatiska kodningen av romanpersoner i spänningslitteratur. LÄS MER

 4. 14. Byggnadsarbetarens syn på att bli involverad i projekteringen : En intervjustudie i byggprojekt

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pontus Larsson; Peter Engdahl; [2015]
  Nyckelord :Involvering av byggnadsarbetare; byggnadsarbetare i projekteringen; delaktighet i beslut i projekteringen; kunskapsöverföring och kommunikation i projekteringen; partnering; human resource management;

  Sammanfattning : Title Becoming involved in the planning process - from the construction workers perspective.University/Institution Halmstad UniversityKeywordsEmpowerment through participation, construction workers involvement in decision making in the planning process, knowledge management and communication in the planning process, partnering, human resource managementAimThe aim of this bachelor thesis is to provide knowledge and examine how construction workers perceive involvement in the planning process of partnering projects, what they can contribute and what they get out of the planning process. LÄS MER

 5. 15. ”Handboll är ju en så jävla komplex sport” : Kompetenskrav i elithandboll, en jämförelse mellan elitlagstränare och RHG-instruktörer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Pontus Granström; Lisa Larsson; Oscar Lönnerheden; [2015]
  Nyckelord :Handboll; specialidrott;

  Sammanfattning : I Sverige ger Riksidrottsgymnasier (RIG) elever chansen att kombinera sina studier med idrott. Målen med RIG innefattar att eleverna som examineras ska ges goda förutsättningar att lyckas nå internationell elitnivå som senior. Statistik över hur RIG-studenter uppfyller dessa mål saknas dock. LÄS MER