Sökning: "Pontus Larsson"

Visar resultat 21 - 21 av 21 uppsatser innehållade orden Pontus Larsson.

  1. 21. Tillväxt i start-up företag

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tobias Sjövall; Martin Larsson; Pontus Ek; [2003]
    Nyckelord :start-up; tillväxt; resurser; motivation; kvantitativ studie; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Tillväxt i start-up företag - en kvantitativ studie på forskningsbyn Ideon Författare: Pontus Ek, Martin Larsson och Tobias Sjövall Handledare: Hans Landström Nivå: Magisteruppsats Nyckelord: Start-up, tillväxt, resurser, motivation, kvantitativ studie Problemformulering: Finns det ett samband mellan initiala resurser, entreprenörens motivation till tillväxt och framtida tillväxt i start-up företag? Syfte: Syftet med denna uppsats är att slå fast om det finns ett samband mellan initiala förutsättningar för ett start-up företag och framtida tillväxt. Med dessa initiala förutsättningar avses företagets initiala resurser, entreprenörens initiala resurser och entreprenörens initiala motivation. LÄS MER