Sökning: "Pontus Liljenberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pontus Liljenberg.

 1. 1. Video Storytelling Advertisement : A quantitative study about the effect consumers’ attitude towards the brand

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Oskar Bloom; Pontus Liljenberg; [2018]
  Nyckelord :Advertisements; Attitudes; Storytelling; Branding; Humorous; Dramatic;

  Sammanfattning : Background: In order for marketers, brands and companies to be successful in the advertising environment the stress for well developed content and messages is a necessity. To have a competitive advantage it is all about the attention a advertisements gain by the audience and the public eye. LÄS MER

 2. 2. Incollaboration : En kvalitativ & kvantitativ studie om samband mellan företag, influencers & konsumenter på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Julia Svensson; Pontus Liljenberg; Sascha Beetz Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Influencer marketing; Stealth marketing; Brand; Business; Consumers; Identity; Profile; Image; Communication.; Dold marknadsföring; Varumärke; Företag; Konsument; Identitet; Profil; Image; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Sedan den ökade användningen av sociala medier står varumärken idag inför en enorm utmaning i att kommunicera och förmedla sin identitet och profil för att kunna skapa en konkurrensfördel på marknaden. Bildnätverket Instagram är en av de plattformar som växer allra mest (Laboon 2016) och som idag anses vara ett av de kraftfullaste marknadsföringsverktygen för företag (Safko 2012). LÄS MER