Sökning: "Pontus Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Pontus Lundberg.

 1. 1. Optimization of Reverse Osmosis Performance

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Angelica Persson; Pontus Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Reverse osmosis is one of the most common water purification techniques and is used in applications ranging from salt water desalination plants to medical devices. Baxter develops medical devices and water purification devices used in medical applications using the reverse osmosis technique. In this thesis a new flow path design is investigated. LÄS MER

 2. 2. FLERVÅNINGSHUS MED TRÄSTOMME : En undersökning av utformningsprocessen för detaljlösningar i trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Albin Lundberg; Pontus Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Multi-story wooden construction WMC ; cross-laminated timber CLT ; glued laminated timber glulam ; detailed technical solutions; construction planning; development of wood construction; improvement process; environmental effect; Flervåningshus i trä; korslaminerat trä KL-trä ; limträ; detaljlösningar; projektering; utveckling av träbyggande; förbättringsprocess; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Multi-story wood frame construction is a highly relevant topic today because of the need to continue to develop the relatively new building technique to create a sustainable way to keep constructing new buildings. Because the use of wood as a frame material in multi-story buildings is still new, there are still issues that come with the choice to use it. LÄS MER

 3. 3. Instruktioner via förstärkt verklighet för industriellt underhåll

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rickard Lundberg; Pontus Wedén; [2018]
  Nyckelord :förstärkt verklighet; ar; industriellt underhåll; instruktioner; manual;

  Sammanfattning : Förstärkt verklighet (hädanefter förkortat AR efter engelskans augmented reality) är när virtuellt blandas med verkligt, och används till exempel för mobilspel och inom det militära. Utvecklingen av AR-applikationer har under de senaste åren förenklats, vilket gett upphov till nya möjligheter för tillämpning av AR-tekniken. LÄS MER

 4. 4. Människan påverkas av miljön

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Pontus Lundberg; Marcus Svenningsson Kohl; [2018]
  Nyckelord :Experience; Hospital; Hospital environment; patients; Patienter; Sjukhus; Upplevelse; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nightingale förespråkade vikten av vårdmiljön och dess betydelse för patienten på senare halvan av 1800-talet. Hennes teori bygger på att patienten skall ha en trivsam miljö vid sjukhusvistelse och att den är avgörande för patientens återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Topologi- och formoptimerad lättviktsram till en quadcopter

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Erland Erlandsson; Hanna Jansson; Nadine Kåmark; Björn Larsson; Pontus Lundberg; Martin Örgård; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER