Sökning: "Pontus Nygren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pontus Nygren.

 1. 1. Hur kan processorienterade tjänsteföretag förbättra sin inre effektivitet : En fallstudie vid OKQ8 Shared Service

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anton Gustafsson; Pontus Nygren; Max Östberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sony Mobile Communications CSR initiativ GreenHeartTM, och dess influens på koldioxidutsläpp i en mobiltelefons livscykel

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Adam Nygren; Joakim Uddenfeldt; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (”CSR”), även på svenska kallad företagens samhällsansvar, har under de senaste åren fått en allt mer betydelsefull roll i företag. Det är av intresse att studera hur olika företag ser på och använder sig av CSR, då CSR står för hur ett företag tar sitt ansvar jämtemot sina intressenter. LÄS MER