Sökning: "Pontus Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Pontus Olsson.

 1. 1. Vägtransport av farligt gods - beräkningsmodell för olycksfrekvens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :transport of dangerous goods; hazardous materials; accident frequency; accident rate; heavy goods vehicle; ADR; risk analysis; transport av farligt gods; farliga ämnen; olycksfrekvens; olyckskvot; tung lastbil; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel calculation model for estimating the frequency of accidents involving transport of dangerous goods on road links is proposed. It has been developed through a design process using background knowledge gathered through study and analysis of literature and through interviews with people having expertise within the field. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet med digitala verktyg : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Pontus Andersson; Lukas Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Flaskhalsar i tillredningsprocessen : Zinkgruvan, Lundin Mining

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Carl Hasbo Olsson; Pontus Westin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckeln till en framgångsrik produktionskedja bygger på att samtliga moment arbetar efter dess fulla prestanda. Blir det avbrott i produktionen kan det föranleda förseningar och onödiga kostnader för företaget. Idén till detta examensarbete grundades då Zinkgruvan lyfte problematiken med flaskhalsar i tillredningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Type Inference in PHP using Deep Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Samuel Klingström; Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Åldersbedömning av asylsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Erbro; Henrik Esmaili; Pontus Larsson; Jesper Olsson; James Pålsson; Erik Sörstadius; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dethärkandidatarbetethartagitframenåldersbedömningsmetodbaseradpåbayesianskinferens. Som åldersindikatorer har mognadsstadier för vänster och höger visdomstand i underkäken och en knäled på godtycklig sida använts. LÄS MER