Sökning: "Pontus Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Pontus Petersson.

 1. 1. Patientens upplevelse av utlokalisering – En intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Björnsund; Pontus Petersson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Patientens upplevelse av utlokalisering – En intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som konsekvens av den platsbrist som råder i svensk sjukvård idag harutlokalisering blivit ett växande fenomen. Det kan resultera i att avdelningar tar emotpatienter de saknar sjukdomsspecifik erfarenhet kring. LÄS MER

 2. 2. Individen bakom korrelationen : Vad får anställda att trivas på sina arbetsplatser?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Pontus Nilsson; Erik Petersson; [2020]
  Nyckelord :Turnover; Well-being; Audit assistants; Personalomsättning; Trivsel; Revisorsassistenter;

  Sammanfattning : Inledning: Personalomsättning är ett fenomen som existerar inom de flesta organisationer och är oftast en naturlig del av en verksamhet. Omsättningen kan ses som en indikation av upplevd trivsel på arbetsplatsen och existerande litteratur har tagit fram aspekter som påverkar känslan. LÄS MER

 3. 3. Strategic Inventory Control in Capacity-Constrained Manufacturing Systems : Reviewing the tangible effect of applying multi-echelon optimization in a multi-product environment

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jonathan Petersson; Pontus Nellgård; [2020]
  Nyckelord :Inventory Management; Inventory optimization; Lean manufacturing; Discrete event simulation; Industry 4.0; Lagerstyrning; Lageroptimering; Lean tillverkning; Simulering; Industri 4.0;

  Sammanfattning : Firms today maintain complex supply chains containing many dependent stages to manufacture a product to the end customer. Here lies a dilemma, keeping extensive inventory generate higher customer satisfaction by enabling quick deliveries. This increase in inventory, however, comes at an increase in costs. LÄS MER

 4. 4. En likvärdig skola? : En kvalitativ studie om ungdomars erfarenheter av att inte fullfölja sina gymnasieutbildningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Rezler; Pontus Lindberg Petersson; [2016]
  Nyckelord :High School Students; School Culture; Stigma; Empowerment; Equal Education; Gymnasieelever; Skolkultur; Stigmatisering; Empowerment; Jämlik Utbildning;

  Sammanfattning : Omkring 30 procent av Sveriges gymnasieelever slutför inte sin utbildning inom tre år. Att inte slutföra sin gymnasieutbildning kan innebära stora konsekvenser för individen men också för samhället. LÄS MER

 5. 5. Hur skapas välstånd i stagnation? : Vilka tillvägagångssätt förespråkar kommunerna i översiktsplaneringen?

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Pontus Petersson; [2016]
  Nyckelord :Fysisk planering; stagnation; välstånd; översiktsplanering; befolkningsminksning;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning har under de senaste åren som helhet vuxit kraftigt men befolkningstillväxten har varit ojämnt spridd över landet. Detta då det främst är städer och starkare regioner som vuxit. LÄS MER