Sökning: "Pontus Rasmusson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pontus Rasmusson.

 1. 1. De medierade skandalernas normskiften : En jämförande studie om hur de normöverträdande handlingarna och könsskildringarna bakom en medierad skandal har förändrats från 1990-talet till 2020-talet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Felicia Mörkved; Linus Arenius; [2023]
  Nyckelord :Norms; “mediated scandals”; Gender; “Critical Discourse Analysis”; Leila K; Ken Ring; Margaux Dietz; Pontus Rasmusson;

  Sammanfattning : The norm shift in mediated scandals A comparative study of how the norm-breaking acts behind a mediated scandal have changed from the 1990s to the 2020s. This study aims to discover how the normbreaking actions described in mediated scandals have changed from the 1990´s to the 2020´s, whilst also analyzing how actors with different attributes, man or woman, are being portrayed in the mediated scandals. LÄS MER

 2. 2. Barnidolens kriskommunikation på Instagram : En retorisk undersökning av influencern Pontus Rasmussons kriskommunikation efter skandalen 2022.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lina Björkman; Isa Franzén; [2023]
  Nyckelord :Crisis communication; Pontus Rasmusson; Image repair - theory; rhetoric; crisis of confidence; cancel culture.; Kriskommunikation; Pontus Rasmusson; Image repair-theory; retorik; förtroendekris; cancelkultur;

  Sammanfattning : Studien undersöker influencern Pontus Rasmussons kriskommunikation i relation till den förtroendekris som inträffade när hans YouTube-kanal. Kanalen lades ner på grund av att han brutit mot YouTubes riktlinjer gällande sexualisering av barn. LÄS MER

 3. 3. Att förstå vad ett år är – förmågan att orientera sig i tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Måns Rasmusson; Pontus Berkenäs; [2019]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Gymnasieskolan; Historia; Historiedidaktik; Hermeneutik; Tidsorientering;

  Sammanfattning : Mycket forskning pekar på att elever har svårt för att koppla samman då-nu-sedan. Blanddessa finns det en rapport från skolinspektionen, gjord 2015 på grundskolan, som pekarpå att eleverna visar goda kunskaper i referenskunskap, men att deras förmåga attorientera sig i tid inte visas lika tydligt. LÄS MER