Sökning: "Pontus Roos"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pontus Roos.

 1. 1. A Comparison of Grid-Forming and Grid-Following Control of VSCs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Pontus Roos; [2020]
  Nyckelord :Voltage source converter; Synthetic inertia; Fast frequency response; Power system; STATCOM; Energy storage; Power electronics; Syntetisk svängmassa; Frekvensreglering; Elkraftsystem; energilager; kraftelektronik;

  Sammanfattning : Variable renewable energy sources are today increasingly integrated in the power system as a step towards the renewable society. The large-scale introduction of converter-based energy sources brings challenges in terms of reduced damping to the power system due to the reduced number of synchronous generators. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Nyckelord :energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. LÄS MER

 3. 3. Reklam i kostym : En kvantitativ och kvalitativ undersökning av de köpta debatterna på Newsmill.se

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Christoffer Nilsson; Pontus Roos; [2009]
  Nyckelord :journalism; media; communication; democracy; newsmill; debate; sponsoring; hidden marketing; pr; hybrid messages; discrimination;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore and analyze the sponsored debates on Newsmill, so called seminars. How does the sponsor use Newsmills seminars for marketing purposes? Who is allowed to write in Newsmills seminars? To answer these questions we used both a quantitative survey and a qualitative survey. LÄS MER