Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Visual SLAM in an automotive context:

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :Linus Eiderström Swahn; Pontus Pohl; [2019-11-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)is a technique frequently used in the area of self-drivingcars for mapping and odometry. SLAM has traditionally beenperformed using laser based range finders of the light detectionand ranging (LIDAR) types. LÄS MER