Sökning: "Pontus Wallin"

Visar resultat 6 - 6 av 6 uppsatser innehållade orden Pontus Wallin.

  1. 6. "Men det är väl en vanesak" : En intervjustudie kring lokaltidningen i läsplattan

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

    Författare :Pontus Persson; Kristoffer Wallin; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The objective of this study was to investigate how the local newspaper readers felt about reading the local newspaper in a tablet device, such as the iPad. We wanted to study the attitudes from consumers towards tablets and if the traditional local newspaper can be substituted with a tablet device. LÄS MER