Sökning: "Pooya Rayat"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pooya Rayat.

  1. 1. E-sport in i idrottsrörelsen? : Idrottsföreningar och deras uppfattningar om och förhållningssätt till framtida e-sport i den egna verksamheten

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Pooya Rayat; [2017]
    Nyckelord :E-sports; esports; definition of sport; gaming; future of sport; competitive gaming; E-sport; esports; definition av sport; spelande; sportens framtid; tävlingsinriktat spelande;

    Sammanfattning : With the rapid expansion of e-sports, the e-sports federation in Sweden seeks legitimacy and support in their efforts to gain recognition as a real sport. With this background, a bill has been proposed to the National Sports Association of Sweden to include the movement as a member of the organization. LÄS MER