Sökning: "Pop up stores"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Pop up stores.

 1. 1. Här idag men borta i morgon - en kvantitativ studie om pop up-butikens varumärkeseffekter och beteenderesponser

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Beate Wik; Josefine Lindersson; [2019]
  Nyckelord :pop up-store; temporary store; creative marketing; signal theory;

  Sammanfattning : The pop up-phenomenon is still in its early stages in the Nordics, while the phenomenon is widely used abroad. Although the wide use of the concept, few studies have focused on the actual brand effects of a pop up-store. LÄS MER

 2. 2. The marketplace of tomorrow : En kvalitativ fallstudie om The Lobby Stockholm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Aurora Andersson; Linnea Åsenlund; [2019]
  Nyckelord :The Lobby; Pop-up; Meetingpoint; Experience; Marketplace; Event; The Lobby; Pop-up; Mötesplats; Upplevelse; Marknadsplats; Event;

  Sammanfattning : The Lobby The Lobby är en marknadsplats, skapad av AMF Fastigheter med syfte att agera testplattform för den framtida detaljhandeln. Marknadsplatsen är en fysisk plattform där pop-up konceptet, upplevelsen och event används med helt ny innebörd för att attrahera kunder och varumärken att ställa ut på The Lobby. LÄS MER

 3. 3. Här idag - Borta i morgon : En kvalitativ fallstudie om vilka möjligheter och risker pop-up butiker kan medföra för ett varumärkes image och identitet.  

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Andersson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :Pop-up stores; servicescapes; brands; brand image; brand identity; Pop-up butiker; servicemiljö; varumärken; varumärkesimage; varumärkesidentitet.;

  Sammanfattning : Titel: Här idag- borta imorgon. En kvalitativ fallstudie om vilka möjligheter och risker pop-up butiker kan medföra för ett varumärkes image och identitet.   Författare: Amanda Andersson och Frida Andersson   Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. "Here Today, Gone Tomorrow"

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Effi Balandies; Phuong Ailien Nguyen; [2018]
  Nyckelord :omni-channel; shopping value; shopping experience; retail digitization; pop-up store; Tchibo; brand loyalty; Business and Economics;

  Sammanfattning : The fast pace of digitization in the retail landscape has revealed serious challenges for retailers. With the rise of new touchpoints in customer journeys, retailers have to provide memorable experiences to retain and attract new customers. LÄS MER

 5. 5. Försäljning av begagnade produkter som en del av en cirkulär resurshantering. En studie av hur aktörer på andrahandsmarknaden förmedlar sitt koncept till kunder

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Linn Grundtman; [2017]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; hållbar konsumtion; begagnat; second hand; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today’s linear economy with a production and consumption pattern based on a take-make-waste principle puts a large pressure on the planet’s environmental boundaries. To achieve a sustainable development a more resource-efficient and waste-reduced system must be developed. LÄS MER