Sökning: "Populism"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet Populism.

 1. 1. KÖNSIDEOLOGI OCH KÖNSSKILLNADEN HOS HÖGERRADIKALA PARTIER En statistisk undersökning om partipositionering och väljarstöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Acke Holmberg; [2021-02-25]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Statistik; EES; Väljare; Väljarbeteende; Röstningsbeteende; Röstningsmönster; Politiska preferenser; Attityder; Partiposition; Populism; Högerpopulism; Nationalism; Högerradikal; Högerradikala partier; Könsskillnad; Feminism; Könsideologi;

  Sammanfattning : In this bachelor's thesis I explore the effect of radical right populist parties’ (RRP) gender ideology on the European gender gap in RRP voting, with a focus on the RRPs potential electorate of individuals with strong anti-immigrational attitudes. The main method used is linear regression analysis with interaction effects of said party positions, testing both propensity to vote and real vote as dependent variables, with data from European Election Study (EES) 2019. LÄS MER

 2. 2. Slopad ungdomsreduktion : Populism eller rätt väg att gå för att bekämpa den organiserade brottsligheten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sergei Vanderstedt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Peripheral Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Marc Andre; [2021]
  Nyckelord :Left behind places Relative deprivation Right-wing Populism Socio-economic and cultural-political abandonment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : After the major populist events such as Trump and Brexit, the media politicians turned their attention to the socio-economic and political division between big cities and small countryside communities. Rural areas where right-wing populist parties have found a large part of their support have besome “left-behind places", described as forgotten and misunderstood. LÄS MER

 4. 4. Att utesluta eller inte utesluta : En komparativ analys av Sverigedemokraternas framgång och Dansk Folkepartis motgång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Matti Welin; [2021]
  Nyckelord :Populism; Sweden Democrats; Danish Peoples Party; Political communication; Political Strategies; Populism; Sverigedemokraterna; Dansk Folkeparti; Politisk kommunikation; Politiska strategier;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze why the Sweden Democrats (SD) continued to grow in the 2018 election, while the Danish Peoples Party (DF) lost over half of their support in the election in 2019. By using a structured, focused comparative method, the essay analyses the similar political systems of Denmark and Sweden, focusing on the traditional established parties’ different strategies to gain back the voters lost to populists. LÄS MER

 5. 5. Yttrandefrihet eller hets mot folkgrupp? : En kvalitativ analys av traditionella kontra alternativa nyhetsmediers gestaltning av koranbränningarna i Malmö 2020

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Alfred Larsson; Anton Lindskog; [2021]
  Nyckelord :The Quran burnings; freedom of speech; framing; carnivalesque; alternative news media; populism; clash of civilizations; intermedia agenda-setting;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis was to examine how traditional news media vis-à- vis alternative news media in Sweden portrayed the Quran burnings and the riots which followed during august in the summer of 2020. With the basis in framing theory and intermedia agenda setting we examined these research questions: How do the news papers frame the Quran burnings? What discourses are reproduced? How do the traditional news papers and the alternative news papers framing of the Quran burnings differ from each other?  The qualitative methods used in this bachelor thesis were Robert Entmans framing theory combined with Rens Vliegenthart & Stefaan Walgraves intermedia agenda setting theory. LÄS MER