Sökning: "Populism"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade ordet Populism.

 1. 1. POPULISM AND POLITICIZATION OF THE BUREACRACY An empirical analysis of the effect of populist rule in Europe and Latin America

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Hammarén; [2020-07-03]
  Nyckelord :populism; bureaucracy; politicization;

  Sammanfattning : Do populist rule lead to more politicization? As populists have had electoral success in many countries in recent years, populism has received much attention both in the public debate an in political science. One aspect of the concept, how populists act once in power and how they relate to the state bureaucracy has however, so far, received only little attention. LÄS MER

 2. 2. FROM TRADITIONALISM AND MORALITY TO DEFENDERS AND ANTAGONISTS OF GENDER EQUALITY The Framing of Gender over time by the Sweden Democrats

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Blomqvist; [2020-07-03]
  Nyckelord :Right-wing populism; Gender; Gender Equality; the Sweden Democrats;

  Sammanfattning : This research study explores the framing of gender by Sweden’s right-wing populist party, the Sweden Democrats over time. It uses qualitative text analysis and frame theory with the aim to analyze how the party has constructed diagnostic (problems) and prognostic (solutions) frames in regards to gender in their official party literature over the last 29 years, between 1989 to 2018 – with a focus on how this may have changed over time. LÄS MER

 3. 3. Avskaffande av ungdomsreduktionen - En kritisk diskursanalys av lagstiftningsdiskussionen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Eriksson; [2020-05-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det svenska påföljdssystemet särbehandlas unga lagöverträdare mellan 15–20 år genom att de får lindrigare påföljder på grund av sin unga ålder. Särbehandlingen motiveras bland annat av att unga personer anses ha outvecklad ansvarsförmåga och ökad sanktionskänslighet i förhållande till vuxna personer. LÄS MER

 4. 4. ”Dom kallar oss rasister” - En kvantitativ innehållsanalys om hur Sverigedemokraterna gestaltats i fyra rikstäckande tidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Gabriella Bergström; Ola Palmström; [2020-02-13]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; gestaltning; rasister; val; populism; Swedish Democrats; framing; racists; elections; populism;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to examine and analyze how the Populist Party the Swedish Democrats have been described in news media before the general elections of 2010, 2014 and 2018. We are also interested to see if the descriptions have changed over time.The aim is not to see how much they have been covered in the news. LÄS MER

 5. 5. Vänsterpopulistiskt stöd

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albert Wendsjö; Sidgi Zejnalov; Olof Jönsson; [2020]
  Nyckelord :vänsterpopulism; logistisk regression; vänsterpartier; väljarbeteende; ESS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats studerar vi orsaker till att folk röstar på vänsterpopulistiska partier. Vi gör detta genom att använda data från European Social Survey (ESS) över väljarbeteende i fem europeiska länder och logistisk regression. LÄS MER