Sökning: "Populistiska radikala högerpartier - partifamiljer - konsensusdemokratier - homogenitet - Schweiz - Österrike - Nederländerna - Belgien - Norden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Populistiska radikala högerpartier - partifamiljer - konsensusdemokratier - homogenitet - Schweiz - Österrike - Nederländerna - Belgien - Norden.

  1. 1. POPULISTISKA RADIKALA HÖGERPARTIER I OLIKA KONSTITUTIONELLA KONTEXTER Mer eller mindre homogen partifamilj?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Anique Zwart; [2019-02-28]
    Nyckelord :Populistiska radikala högerpartier - partifamiljer - konsensusdemokratier - homogenitet - Schweiz - Österrike - Nederländerna - Belgien - Norden;

    Sammanfattning : The populist radical right party family is a relatively new phenomenon in Europe and is often seenas more fragmented and less coherent than other more established party families in Europe.However, Jungar and Jupskås (2014) argue that the populist radical right parties in the Nordiccountries of Norway, Sweden, Finland and Denmark are coherent enough to be one particular wellfunctioning party family. LÄS MER