Sökning: "Pork"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Pork.

 1. 1. How is animal welfare internalized in consumers’ purchase decision? : a means-end chain analysis

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marie Palmér; Maria Humble; [2018]
  Nyckelord :Consumer behaviour; Farm animal welfare; Laddering; Means-end chain; Personal values; Point of purchase; Pork; Purchase decision;

  Sammanfattning : As a consumer, the choice of what food to buy can be rather challenging due to the great supply of items and each item’s set of various product attributes. Consumer behavior is often viewed as goal-oriented, and by choosing a specific product or brand, the consumer will satisfy or achieve his or her broad life goal - a symbolic, personal value. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av utbud och måltidsprocess : Med fokus på specialkoster i sjukhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Louise Jansson; Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :specialkost; sjukhus; allergi; intolerans; konsistensanpassning; religiös kosthållning; etisk kosthållning; måltidsprocess; kommunikation; måltidsorganisation; Flexi; Sörmland; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjukhusmaten har stor betydelse för patientens tillfrisknande, men trots detta slängs stor del av maten och många patienter lider av undernäring. En inlagd patient behöver energi- och näringstät kost, men för att patienter med sjukdomar och åkommor ska kunna äta maten krävs individanpassning av måltiderna. LÄS MER

 3. 3. Integration of energy systems in urban areas: A case study in the Cuban municipality of Placetas

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Regina Leandersson; Malin Lönnqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The massive global use of fossil fuels has resulted in a lack of oil that opens up for an increased demand for renewable resources. Decreasing the dependence on fossil fuels is a global goal where a fossil free energy market is a vital part in the solution. LÄS MER

 4. 4. How post-electoral intraparty rank affects party unity in the Brazilian Chamber of Deputies

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Latinamerikainstitutet

  Författare :Clapton Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Brazil; Party unity; Electoral studies; Legislative politics;

  Sammanfattning : Within the fields of electoral studies and legislative politics, the interest of this study is the Brazilian electoral system and the unity of the parties it produces. Specifically, I ask how post-electoral intraparty rank affects party unity. LÄS MER

 5. 5. Different parameters affecting lipid oxidation in meatballs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Kajsa Granheimer; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis was to produce meatballs with different characteristics and from these, find the meatball that oxidized the most. For the production, minced meat with different concentrations of salt and fat from both beef and pork was used. Half of the meatballs were pan-fried and the other half was deep fat fried. LÄS MER