Sökning: "Porr"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Porr.

 1. 1. PORREN OCH KURATORN : Balansgången mellan att uppmuntra och moralisera

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Johanna Bergkvist; Ilenna Rosén; [2019]
  Nyckelord :porr; pornografi; kurator; Ungdomsmottagningen;

  Sammanfattning : Debatten om porr är i dagsläget starkt polariserad och frågan om huruvida porr kan påverka ungdomar är något som oroar flera. I det sociala arbetet hanteras frågan om sexualitet och porr när det gäller unga framförallt av kuratorer på Ungdomsmottagningen. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill vara fri att göra vad jag vill" : En diskursanalys av hur en porrskådis identitet konstrueras i en radiointervju

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Åsa Hassel; [2019]
  Nyckelord :identity; discourse; membership categorization analysis; pornstar; ponography; Conversation Analysis; radio interview; feminism; identitet; diskurs; membership categorization analysis; porrskådis; pornografi; samtalsanalys; radiointervju; feminism;

  Sammanfattning : Pornografi och dess verkningar är ett ämne som varit mer eller mindre aktuellt ända sedan 1960-talet. I huvudsak har två sidor identifierats historiskt: de som är helt emot porrens existens och de som anser att det är upp till individen om den vill konsumera porr eller inte. LÄS MER

 3. 3. VAD TYCKER KVINNOR OM PORR? - Kvinnor och pornografi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Olsson; [2018-09-12]
  Nyckelord :Pornografi; sexualitet; respektabilitet; skam; kvinnliga användare; identitet;

  Sammanfattning : Syfte: Den här studien vill få en större förståelse av hur kvinnor använder pornografi.Studien syftar till att förstå hur kvinnor upplever och använder pornografiskt innehållsamt hur de upplever pornografi påverkar dem. LÄS MER

 4. 4. Pornografi – en studie om kön, konsumtion och sexualitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Victor Johansson; [2018-06-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka relationen mellan pornografioch sexualitet med fokus på olika grad av konsumtion samt könsskillnader. Enkätdistribuerades via Facebook och 206 respondenter svarade. LÄS MER

 5. 5. Strategier för att bli "pornwise" : En kvalitativ studie om ungdomars navigering i det pornografiska landskapet

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Björn Hjelmberg; Louise Eriksson; [2018]
  Nyckelord :pornography; porn; adolescents; navigation; strategies; pornographic landscape; pornwise; sexual education; tools; pornografi; porr; ungdomar; navigation; strategier; pornografiskt landskap; sex- och samlevnadsundervisning; verktyg;

  Sammanfattning : This study examines how the increased presence of pornographic influences in adolescents daily lives has affected their ability to act when exposed to pornographic materials. The aim of this study has been to investigate what strategies that adolescents use when tackling the pornographic presence in relation to the differing opinions voiced in the general society, in order to become pornwise. LÄS MER