Sökning: "Porr"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Porr.

 1. 1. ”Jag hade kollat på porr och blev kåt, vad skulle jag göra då?” : En medieanalys på hur män talar om sina sexköp i media

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Paying for sex; buying sex; sexpurchase; prostitution; account.; Sexköp; prostitution; män som köper sex; motiv; account;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how men talk about their sexpurchase in newspapers and to see if they are using excuses or justifications when they are trying to give a socially acceptable account of it to others. The theoretical premise is based on Scott and Lyman (1968) theory about Accounts. LÄS MER

 2. 2. Jag tittar också på porr : En kvalitativ undersökning kring betraktarens syn på framställning av genus inom pornografi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Berlin; Albin Ohlin; [2020]
  Nyckelord :Fokusgrupp; Pornografi; Underlägsen; Genus Betraktarperspektiv;

  Sammanfattning : Undersökningen gäller hur män och kvinnor framställs inom pornografin. Fokus i undersökningen är på betraktaren och dennes tolkning av de respektive könens framställning inom pornografin, där intervjupersonerna blivit utvalda utifrån att de kollar pornografi på regelbunden basis. LÄS MER

 3. 3. Att använda sig själv som verktyg : En kvalitativ studie om kuratorers arbete med ungdomars sexualitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabella Khoshaba; Ariel Jogfors; [2020]
  Nyckelord :Pornography; youth clinic; sex; Kurator; sex; porr; pornografi; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how counsellors working in youth clinics use their professional role in conversations with youths regarding questions about sexuality and pornography, as well as how sexuality in relation to pornography is constructed in the meeting between the counsellor and the youth. Our chosen method for gathering our empirical material was semistructured interviews held with counsellors working in youth clinics. LÄS MER

 4. 4. Pornografi och kvinnlig sexualitet : En kvalitativ studie om hur det sexualiserade våldet från pornografin påverkar kvinnans sexualitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Martina Haarvig; Caroline Johansson; [2020]
  Nyckelord :Pornografi; porr; sexualiserat våld; konsekvenser; kvinnor;

  Sammanfattning : Previous research shows that sexual violence is a central part when the study focus on pornography. The purpose of this study is to gain knowledge of how sexual violence that pornography mediates affect women in general. What consequences the pornography has for women's sexuality and the extent to which women feel objectified in today's society. LÄS MER

 5. 5. "Det är viktigt att vara en pratbar vuxen" : En kvalitativ studie om familjehemsföräldrars samtal om sexualitet med det placerade barnet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Elin Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Sexuality; foster parents; sexual scripts; foster children; Sexualitet; familjehemsföräldrar; sexuella script; familjehemsplacerat barn;

  Sammanfattning : Barn inom samhällets barn- och ungdomsvård, däribland familjehemsplacerade barn, är mer utsatta för sexuella risker än andra. Familjehemsföräldrar har således en viktig roll att kunna möta de placerade barnen och på olika sätt samtala om sexualitet. LÄS MER