Sökning: "Portabel laddningsstation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Portabel laddningsstation.

 1. 1. Portabel Laddningsstation för Friluftsliv : Produktidé för laddningstillbehör till smartphone

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Anton Edholm; William Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Portable charging station; Portabel laddningsstation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar produktframtagningsprocessen för en portabel laddningsstation för mobila enheter. Arbetet är utfört tillsammans med Thule Groups R&D-avdelning. Arbetet syftar till att presentera en produktidé inom segmentet Bags & Outdoor som ska presenteras genom CAD och renderingar. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en induktionsladdare för bärbara datorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Katja Åström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport skrevs i samband med ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design, vårterminen 2014, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Syftet med arbetet har varit att ta fram en produkt med fokus på tekniska och designmässiga aspekter och samtidigt fördjupa de kunskaper som tidigare inhämtats inom produktframtagning, mekanik, elektroteknik och matematik. LÄS MER